Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

Carta als regidors de l’Ajuntament de Terrassa

Sr./a. Regidor:

Ens adrecem de nou a vostè per posar en el seu coneixement que a la nostra ciutat de Terrassa durant el 2014 vàrem tenir 551 avortaments  i en el 2015, han estat 585.

És necessari deixar d’apel·lar a la majoria electoral per defensar “el dret a l’avortament”, i defensar  el dret a la vida. El bebè té TOT el dret sobre el seu propi cos, com la mare.

A la nostra societat, i en concret  a Terrassa, mai ha estat costum aquesta pràctica de l’avortament. Els terrassencs fa anys que van aprendre a respectar la vida humana. A més, el TC, en sentència de 1985, va assenyalar que la vida del nasciturus -el que naixerà- és un bé jurídic que l’Estat té l’obligació de protegir. L’ésser humà concebut, i encara no nascut, és subjecte de dret, de la mateixa manera que tots sabem que el natus, l’ésser humà concebut i nascut, també ho és.

Li preguem de nou, que faci quelcom per evitar la pràctica de l’avortament i que protegeixi  els terrassencs concebuts i no nascuts. Ells, els éssers humans més indefensos de la nostra ciutat de Terrassa. Els no nascuts  li agrairan i el bé comú es farà realitat.

Nosaltres ens posem, una vegada més, a disposició del govern municipal per evitar aquesta pràctica i trobar alternatives. Cal potenciar la formació. Cal informar a les mares i familiars amb naturalitat de la situació en la que es troben i de les conseqüències futures de la seva decisió. Cal buscar ajut en alguna de les múltiples organitzacions de recolzament que les animaran i ajudaran econòmicament, si escau, per tal de seguir endavant amb la gestació.

Li entreguem un exemplar del Manual de Bioètica dels Joves de la Fundació Jérôme Lejeune per si pot ser-li d’interès.

Partit Família i Vida a Terrassa

Deixa un comentari »

Encadenats al desig: de la ideologia de gènere al transhumanisme (I)

La nostra societat, com a sistema social, i un gran nombre de persones que hi viuen com a opció individual, estan encadenades al desig en les s…

La nostra societat, com a sistema social, i un gran nombre de persones que hi viuen com a opció individual, estan encadenades al desig en les seves dimensions més primàries. Funciona socialment com a concepció compartida de vida, com a marc de referència que dirigeix les opcions personals, establint que l’única realització possible, o almenys fonamental, rau en la satisfacció del desig, per sobre de qualsevol altre motiu, norma o compromís personal: és la societat desvinculada.

El seu grau d’hegemonia cultural en la nostra societat és tan gran que cal aturar-nos i reflexionar sobre el sentit i abast del desig en les nostres vides. És per ventura intrínsecament negatiu? És clar que no. El problema rau quan es converteix en l’únic bé superior.

El desig és l’impuls d’assolir alguna cosa amb vehemència i anhel, és també la manifestació d’un sentiment, i és propi de la condició humana. En aquest sentit, parlar de desig és parlar de persona, i constitueix un motor, un moviment central de la seva naturalesa. L’anhel de Déu és una manifestació d’un tipus de desig, l’amor per la dona també ho és. Fins aquí es tracta d’una constant de la humanitat. On rau doncs el problema? Bàsicament en dos aspectes. Primer, el de la seva naturalesa; i segon, el de la jerarquia.

El llatí té la paraula que designa el desig en un determinat sentit, cupiditas que designa el sentiment que motiva la voluntat de voler posseir l’objecte que es desitja. El desig està lligat des d’aquesta perspectiva a la possessió del que desitja per arribar al propi gaudi. En alguns casos, la pulsió és tan fort que no importen les conseqüències de les accions realitzades. I aquest tipus de desig és el problema. Però hi ha un altre model diferent, que Sant Agustí defineix en oposició a la cupiditas -la concupiscencia-, és el desig que impulsa a realitzar sacrificis -grans o modestos- en benefici de l’altre, d’allò desitjat. El bé de la pàtria, el desig del bé dels fills, són manifestacions d’aquesta altra naturalesa del desig.

La segona qüestió és la jerarquia. El desig com a principal o únic motor, o bé com una de les dimensions humanes, canalitzades per la raó, la tradició, el compromís, i la llei.

La característica del nostre temps és la cupiditas, assenyalada més com hiperbé, al qual han de supeditar tots els altres béns. Aquesta concepció i pràctica desemboca en la primacia dels desitjos que posseeixen una major pulsió instintiva, com el sexe en totes les seves dimensions; la nostra és la societat més sexualitzada de tota la història humana. També l’evasió de la pròpia realitat, mitjançant l’adquisició d’altres realitats, i això funciona des de l’entrenament com alienació, fins a totes les variants de la drogoaddicció. I, és clar, els diners, que és el signe de possessió de tot per antonomàsia.

La societat desvinculada, la de la cultura del desig entès en termes d’autosatisfacció, sense importar les conseqüències, és al seu torn la societat de les addiccions, i la societat alienada.

I és també la primera societat en la història on la cultura no és entesa com una forma de canalitzar el desig en termes d’optimització social, sinó, per contra, la seva fi és estimular-lo.

Per JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL, Forum Libertas

Deixa un comentari »

Encadenats al desig: de la ideologia de gènere al transhumanisme (VI)

Preparació del transhumanisme

La ideologia de gènere funciona també com una destrucció de la significació de ser home, un efecte de poderoses ramificacions, encara que sens dubte la més important és la dilució de la paternitat. La crisi d’identitat dels homes en aquest temps, reiteradament apuntada, sorgeix precisament de la liquidació -del seu intent- de les pautes culturals que traduïen i ordenaven la naturalesa humana masculina sorgida de la seva base material, del seu genotip. Aquesta segueix aquí com sempre, però el que era una tasca de la societat, i de la família, construir a partir de la seva naturalesa, el fenotip, és el que està en crisi. És una de les greus afectacions ocasionades per la ideologia de gènere en el seu ús polític. Catalunya constitueix una versió visible de l’abast polític d’aquesta ideologia, perquè posseeix una gran hegemonia. El 2015, quan el seu Parlament va abordar la lluita contra la discriminació, rebuig una legislació integral que contemplés la situació dels diversos grups i va legislar només per a les persones GLBTI, i les dones. En el primer cas, la regulació està formulada en termes clarament de foment i de privilegis, en el sentit que se’ls atorga avantatges i prerrogatives especials que res tenen a veure amb la no discriminació, fins a l’extrem d’introduir la inversió de la càrrega de la prova: el denunciat com a causant d’una discriminació ha de provar la seva innocència, la qual cosa confereix una potent arma coactiva als seus grups de pressió. La segona normativa, dedicada a la dona, està centrada en l’acció dels poders públics per educar la societat en la ideologia de gènere. El Cardenal Ratzinger definia amb precisió el fet i la seqüència quan va escriure: “La ideologia de gènere és l’última rebel·lió de la criatura contra la seva condició de criatura. Amb l’ateisme, l’home modern va pretendre negar l’existència d’una instància exterior que li diu alguna cosa sobre la veritat de si mateix, sobre el bo i sobre el dolent. Amb el materialisme, l’home modern va intentar negar les seves pròpies exigències i la seva pròpia llibertat, que neixen de la seva condició espiritual. Ara, amb la ideologia de gènere, l’home modern pretén lliurar fins i tot de les exigències del seu propi cos: es considera un ésser autònom que es construeix a si mateix; una pura voluntat que s’autocrea i es converteix en un déu per a si mateix “. No està gens clar que la concepció de la perspectiva de gènere precedís a la teorització sobre la identitat sexual. Més aviat pot ser el contrari. La naturalesa del discurs i del testimoni vital de líders d’aquesta ideologia, com Judith Butler, l’avalaria. La teoria serviria per elevar a categories pretesament universals que són simples desitjos homosexuals. Es tractaria d’engrandir el desig fins transformar-lo en identitat. Una singularitat cridanera de les denominacions de les diferents tendències, lesbianisme, bisexualitat, transsexualitat, totes aquestes i altres més de l’àmplia gamma que es limiten a ser noms que defineixen el comportament, amb l’excepció de l’homosexualisme masculí. El femení és una lesbiana i això no ha canviat, com no ho han fet les altres apel·lacions, amb l’excepció del intergènere, qualificat en l’àmbit mèdic com hermafroditisme. En el cas dels homes homosexuals ha estat necessari inventar, dissenyar una paraula nova que no té res a veure amb el que descriu: gai. I això és així perquè els seus substituts habituals, el més generalitzat és el de ‘marieta’, posseeixen una profunda càrrega despectiva, de desqualificació. La reflexió rau en per què això només ha estat necessari en relació als homosexuals, quan la seva pràctica fa anys que està exclosa del catàleg dels trastorns sexuals, cosa que no succeeix amb els hermafrodites, el que explica l’ús d’una altra denominació, però no ha estat necessària per a les homosexuals. Gay és una paraula d’origen occità, que es va estendre a les llengües veïnes, català, francès, portuguès i espanyol. El seu significat inicial -i això explica que sigui un cognom relativament freqüent a Catalunya- vol dir alegre, com la paraula llatina originària gaudium, goig, i es va utilitzar en aquest sentit perquè va ser una característica de la poesia de trova occitana, també anomenada la gaia ciència . Antonio Machado la utilitza en aquest sentit en una poesia de 1913, ‘Meditacions Rurals’. En la seva forma francesa (i catalana) Gai, va ser introduït en la llengua anglesa des del francès, i amb el pas del temps va prendre carta de naturalesa com una de les formes de denominar l’homosexual, com “noi de vida alegre”. La ideologia de gènere per la dinàmica de la seva concepció prepara a la cultura, als sistemes morals que l’han assumit, per al salt següent: el Transhumanisme. VEURE: Encadenats al desig: de la ideologia de gènere a l’transhumanisme (V)

Per Josep Miró i Ardèvol

Deixa un comentari »

Si la ley contra la Violencia de Género no funciona, ¿por qué no se puede cambiar?

Seré un bicho raro, pero hay cosas que, a pesar del paso de los años, sigo sin acabar de entender. Por ejemplo, la incapacidad que demostramos, con demasiada frecuencia, para aprender de nuestros errores (¡ojalá sólo tropezáramos dos veces con la misma piedra!), para sacar las mínimas consecuencias de nuestros fracasos.

Parece de sentido común: realizas una acción para conseguir un resultado y sucede lo contrario. Bueno, quizás no lo hemos analizado todo, se nos han escapado detalles, la ejecución no ha sido todo lo acertada que debiera… Lo probamos de nuevo, y de nuevo fracasamos estrepitosamente. Insistimos una tercera vez y por tercera vez fracasamos. ¿Y seguiremos insistiendo? ¿Hasta cuándo?

Pensaba en esto, en cómo las mentes aprisionadas en una ideología reductora pueden ignorar la realidad y estrellarse una y otra vez contra el mismo muro, con nula capacidad no ya de autocrítica, que también, sino del más básico análisis causa-efecto. Y así hasta el infinito.

Siempre, eso sí, contentos y sonrientes porque nosotros somos los buenos y estamos en el lado adecuado de la historia, por mucho que hagamos la vida un poco más desagradable a todos los que nos rodean (en ocasiones, incluso somos capaces de convertir este mundo en un infierno para los demás).

Un ejemplo muy evidente de este curioso fenómeno es lo que llaman violencia de género. Como estos días son fechas para hacer balance, encontraba este titular que resumía el estado de esta cuestión: “866 muertas en 13 años, récord de llamadas al 016, 40 fallecidas en un año, más de 53.000 mujeres maltratadas… y lo que no se sabe al no existir denuncia”.

Más allá de la precisión de las estadísticas o de lo absurdo que es que se dé enorme importancia (que la tiene) a los casos en los que el agresor es hombre y la víctima mujer, mientras que cuando es al revés se imponga el silencio, lo cierto es que parece que nuestra sociedad tiene aquí un grave problema.

Son cada vez más los hombres que no respetan a las mujeres, que no tienen reparos a la hora de maltratarlas. Y eso en un país como España que tiene una de las leyes más duras al respecto y a la ingente cantidad de recursos que se destina a campañas de concienciación y de educación en los colegios.

Endurezcamos aún más la ley, invirtamos más en campañas de sensibilización, son la reacción a cada nuevo dato que demuestra la persistencia de este problema. Nada de analizar si las medidas que hemos impulsado van en la buena dirección o no; plantearlo te convierte, automáticamente, en un peligroso machista, un lacayo del heteropatriarcado y unas cuantas descalificaciones más (que, por cierto, asumo que me van a adjudicar tras escribir estas líneas).

Josep Miró i Ardèvol hace años que analiza estas cuestiones, encontrando, con datos en la mano, que la probabilidad de sufrir una agresión machista cae en picado en caso de matrimonio.

Escribía Miró que “los homicidios de la pareja están estrechamente correlacionados con tres situaciones concretas: el vivir como pareja de hecho, con una prevalencia nueve veces mayor que en el matrimonio; el ser mujer emigrante; y la causa que está en la raíz de las otras dos: la ruptura. Los homicidios se producen después, durante, o en la fase previa de la ruptura de relaciones, y esto explica la característica de las parejas de hecho, porque su duración es mucho menor que el matrimonio. Las inmigrantes, en tanto en cuanto son mujeres solas que se emparejan aquí como parejas de hecho, dan lugar a su mayor presencia como víctimas, más que en razón de su condición emigrante.

Y continúa: “Esta es la etiología evidenciada por la cifras, la causa principal de los feminicidios de pareja, lo que sucede es que esta realidad es contraria a la ideología dominante”. En efecto, ¿nos plantearemos políticas que favorezcan que las parejas que conviven se comprometan dando el paso que los llevará al matrimonio?

Con la estadística en la mano sería la medida más eficaz para disminuir la violencia machista, pero claro, la ideología dominante ha descartado de entrada esa posibilidad. Faltaría más: por encima del bien de las personas concretas está el progreso, la lucha contra la familia tradicional, el heteropatriarcado y no se cuántas zarandajas más.

Pensaba en esto mientras leía un libro de Chesterton que compré en mi último viaje a Argentina (se titula Cien años después, publicado por editorial Vórtice, y recoge artículos publicados en The Illustrated London News). En un artículo de 1908 titulado Las anomalías de la política inglesa, encuentro la siguiente reflexión:

“No le produce ningún bien material a una mujer que un hombre se quite el sombrero delante de ella, pero esto les ha evitado a las mujeres, en general, muchos ataques con bastones. Cuando se ha acostumbrado a los hombres a lo que es mentalmente incorrecto, se los ha medianamente acostumbrado también a lo que es moralmente incorrecto. Denme 50 años de cualquier anomalía que yo elija y voy a poder soportar muy fácilmente todas las injusticias que quiera.”

Como siempre, Chesterton da en el clavo. ¿Quieren reducir de verdad la violencia machista? Enseñen a los chicos a respetar a las mujeres hasta extremos ridículos si quieren: que cedan el paso, que se quiten la gorra a su paso, que incluso el alzarles la voz tenga como consecuencia la censura de todos los que rodean al muchacho que ha osado dirigirse así a una dama. Pero claro, todo esto es demasiado heteropatriarcal.

Mejor enseñémosles que no hay diferencia alguna entre sexos, que pueden tratar a su novia como tratan a sus colegas y, sobre todo, que nuestros deseos deben ser tratados como derechos y que nada ni nadie debe interponerse en su realización. Y luego no se lamenten cada vez que las noticias se abren con una nueva mujer asesinada, se trata sólo de un daño colateral en el glorioso camino hacia una sociedad progresista y de género.

Por  Jorge Soley en Ideas con Consecuencias, FORUM LIBERTAS

Deixa un comentari »

REFUGIADOS

Siempre es triste y terrible el sufrimiento que impone dejar tu casa, tu trabajo, tus seres queridos, tu patria, para huir de las bombas o cualquier persecución, pero para los refugiados además,  este tan frío invierno es algo cruel y espantoso. Los vemos andar sobre la nieve hasta a 20º C bajo cero, arrastrando a sus hijitos que ya no tienen fuerzas para continuar o subirles en brazos sin poder. Una niña de unos 10 años pisó una mina y murió y a su hermano la explosión le dejó ciego. Un niño pequeño ha muerto de frío hace un par de días… Cada familia  sin duda tiene su drama que contar.

¿Cómo es posible que los poderosos den tan poca importancia al sufrimiento y martirio de tantas personas desamparadas? ¿No se acuerdan de ellos cuando se acurrucan bajo sus mantas y edredones en sus aposentos bien caldeados?

Todas las naciones pudientes deberían unirse para socorrer a estas personas dándoles cobijo y ayuda sin esperar un día más. Qué podemos hacer nosotros simples ciudadanos ¿Una manifestación mundial? No lo sé, pero cuando los veo caminar sobre la nieve muertos de frio, sin alimentos, sin medicinas, desengañados… siento una inmensa pena en mi corazón y deseos de gritar con todas mis fuerzas: Es una  vergüenza que esto ocurra en el siglo XXI en el siglo de inmensas fortunas y grandes tecnologías.

Mª  Rosa Bonals Comellas (BARCELONA)

Deixa un comentari »

El 2015 el dret a la Vida segueix discriminat a Catalunya. 94.188 vidas truncades a Espanya.

ive_2015

informe-ive-2015

a16_10-06

Deixa un comentari »

ACTES PER LA VIDA, 25 de GENER 2017

peq

SÍ A LA VIDA, SÍ A LA MATERNITAT

AJUDA A PROTEGIR LA MARE, AJUDA A PROTEGIR EL NADÓ

El Partit Família i Vida el convida a participar  en els actes del 25 de gener:

 

ALBACETE: 22:00 a 22:30 h, Plaza del Altozano.

ALICANTE: 21:00 h, Avda. General Marvà, 10.

ANSOAIN: 20:00 a 21:00 h, C/ Berriobide, 40, bloque 2, planta baja.

BADAJOZ: 20:00 h, C/ Rey Mudafar (transversal a Carolina Coronado).

BARCELONA: 20:30 h, Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Avda. de Gaudí.

ELX: 20:30 h, Avda. de la Llibertat, 86.

GIJÓN: 20:00 h, C/ Acebal y Rato, 6

GRANOLLERS: Dissabte 28-01-17, 18:00 a 20:00 h, Hospital General de Granollers.

GRANADA: 19:00 h, C/ Ntra. Señora de la Salud, 4

JAÉN: 17:00 a 18:00 h, Parque de las Palmeras delante de la Pl. de las Batallas.

LORCA: 21:15 a 22:15 h,  Canal San Diego, 1.

MADRID: 20:00 h, C/ Hermano Gárate, 4.

MALAGA: 17:30 h, C/ Alemania, 15.

MURCIA: 21:00 h, Avda. Juan de Borbón, 22.

OVIEDO: 19:00 a 20:00 h, Avda. Buena Vista, 6 Baja, en Pl. Escandalera.

PAMPLONA: 20:00 h, delante del Parlamento Foral de Navarra C/ Navas de Tolosa, 1.

PAMPLONA: 20:15 h, Ermita de la Universidad de Navarra.

SAN ROQUE: 18:30 a 19:30 h, Comarca del “Campo de Gibraltar”, Cruce de Taraguilla.

SANT CUGAT DEL VALLÈS: Dissabte 28-01-17, 20:00 a 21:00 h, Pl. Lluís Millet. davant l’estació FFGG

SANTA CRUZ DE BEZANA: 22:00 23:00 h, C/ Respuela, 4 bajo.

SEVILLA: 20:00 a 21:00 h, C/ Ronda de Triana, 14.

TERRASSA: Dissabte 28-01-17, 18:00 h, Pl. Dr. Robert. davant l’Hospital Mútua de Terrassa

TORRENTE: 21:00 a 22:00 h, Estación Metro-Avda., en la Avenida al Vedat de Torrent.

VALENCIA: 20:30 h, C/ Pedro II el Cerimoniós, 7.

info@partidofamiliayvida.es

ES04-0081-0001-13-0001452053

NOTA: Si esteu interessat en fer un acta per la Vida a la vostre ciutat, envieu-nos un mail i us farem arribar una pancarta i la informació sobre els tràmits. El dret a la Vida ho mereix.

Deixa un comentari »

Nace Coalición por la Vida y la Familia, primer partido paneuropeo

  • CVF ya cuenta con el visto bueno del Parlamento europeo. Defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia natural formada por un hombre y una mujer.
  • No oculta sus principios cristianos, aunque tampoco su carácter laico.
  • Se desmarca de los populismos de extrema derecha europea, tipo Frente Nacional de Le Pen en Francia, el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia o el alemán AfD (Alternativa por Alemania).
  • Su presidente es el belga Alain Escada.
  • Su objetivo es presentarse a las próximas elecciones europeas, en mayo de 2019, como partido transversal o ‘paneuropeo’, es decir, formado por muchas nacionalidades. Modalidad aún en curso.
  • En su gestación han influido: polacos, belgas, italianos, franceses, españoles, eslovacos, húngaros…
  • En España, el partido que se ha adherido a la Coalición por la Vida y la Familia es Alternativa Española, de Rafael López Diéguez.

El Europarlamento acaba de aprobar la creación de un partido político paneuropeo que se denominará Coalición por la vida y la familia. Para ello, la Cámara europea le ha asignado una subvención de 299.109 euros.

El presidente de este nuevo partido es el belga Alain Escada (en la imagen). Se trata de una nueva formación política que defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia natural formada por un hombre y una mujer.

Desde su inicio, el nuevo partido quiere dejar claro que están en las ‘antípodas’ de formaciones políticas de extrema derecha y populistas, tipo Frente Nacional de Le Pen en Francia, el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia o el alemán AfD (Alternativa por Alemania). Es decir, que no tienen nada que ver con ellos ni en sus objetivos políticos ni en su ideario.

En el mismo sentido, Coalición por la Vida y la Familia (CVF) es un partido laico y abierto a personas de cualquier confesión, aunque no oculta sus principios cristianos.

Su objetivo es presentarse a las próximas elecciones europeas, en mayo de 2019, como partido transversal o ‘paneuropeo’, es decir, formado por muchas nacionalidades. Pues en su constitución han formado parte, y muy activa, polacos, belgas, italianos, franceses, españoles, eslovacos, húngaros…

En España, el partido que se ha adherido a la Coalición por la Vida y la Familia es Alternativa Española, de Rafael López Diéguez.

Es importante resaltar que, de cara a las próximas elecciones al Parlamento europeo, en mayo de 2019, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, está estudiando la posibilidad de modificar el sistema de elección de los eurodiputados (actualmente 766). La idea ha surgido a raíz del abandono de la UE por parte del Reino Unido, que contaba con 73 eurodiputados. Se trataría de aprovechar esos 73 ‘huecos’ -incluso habilitar más- para llenarlos con eurodiputados pertenecientes a listas ‘paneuropeas’.

Es decir, al actual sistema de elección de una urna ligada a una circunscripción única por cada país europeo se añadiría una ‘segunda urna’ en la que se podría depositar una segunda papeleta relativa a una lista ‘paneuropea’. Por ejemplo, las papeletas de esta segunda urna estarían formadas por miembros ‘socialistas’ de toda Europa o pertenecientes al Partido Popular Europeo, o al liberal, etc. Los nombres de esos políticos no serían los mismos que los de la circunscripción única de cada país.

De esta manera, se conseguirían dos cosas. Por un lado, se fomentaría el europeísmo, últimamente de capa caída, gracias a la posibilidad de elegir a políticos cuyo nombres sean Europa y su apellido, el país de origen. Un italiano, por ejemplo, representaría a todos los europeos en la Eurocámara, no sólo a los italianos. Esto debería ocurrir ya con el actual sistema pero…

Y por otra parte, aumentaría el pluralismo del Europarlamento, pues tendrían cabida formaciones pequeñas de cada país que no han podido entrar hasta ahora por ser demasiado pequeñas y no reunir los votos necesarios. Votos que sí podrían reunir de forma ‘paneuropea’, es decir, sumando los votos de otros países a esa misma lista.

Y es aquí donde esa nueva formación, Coalición por la Vida y la Familia, va a apostar fuerte.

No obstante, esta posible modificación en el sistema de elección de los eurodiputados, con dos urnas, todavía no ha sido aprobada por el Europarlamento y está en estudio.

En cualquier caso, los defensores de la vida y la familia están de enhorabuena. Con CVF volverían a contar con un partido que, en Estrasburgo, defienda sus principios. Porque ya no queda ninguno en la actual Eurocámara.

Seguiremos informando…

Por José Ángel Gutiérrez, Hispanidad.com

Deixa un comentari »