Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

CONCENTRACIONS D’AGOST 2015

La concentració per la Maternitat i la Vida d’ahir, 4t dissabte, va cridar l’atenció a molts vianants.
Va ser una exposició al carrer, de rèpliques d’un nadó, en les diferents etapes de creixement, ordenades de forma sistematitzada i pedagògica. (22-8-2015, Terrassa, BARCELONA)

La concentración por la Maternidad y la Vida de ayer, 4º sábado, llamó la atención a muchos transeuntes.
Fue una exposición en la calle, de réplicas de un bebé, en las diferentes etapas de crecimiento, ordenadas de forma sistemátizada y pedagógica. (22-8-2015, Terrassa, BARCELONA)

22-08-2015 Terrassa 222-08-2015 Terrassa3w

Deixa un comentari »

QUI NO VULGUI POLS…

Si no vols mullar-te quan plou pots fer servir paraigües, impermeable… però el més efectiu és quedar-te a casa, si pot ser. Qui no vulgui pols que no vagi a l’era, diu la saviesa popular…

Doncs al web sexejoves de gencat.cat no es contempla aquesta opció: es dóna per fet que tots els adolescents i joves tenen relacions sexuals; i que, a més, tenen més d’una “parella sexual” (sic). Així que per prevenir malalties de transmissió sexual el que han de fer els nostres fills de 12 o 15 anys és dir a les seves parelles sexuals (insisteixo, ‘parelles’ en plural) que facin servir un condó amb ells, per si de cas.

Jo tinc tres fills adolescents i no els penso aconsellar això. No els demanaré que siguin uns tastaolletes i donin el seu cos a qualsevol per caprici o diversió. Per a mi no és una qüestió de preservatius sinó de quina consideració s’està fent del nostre cos; en definitiva, per molt que soni ‘carca’ de la banalització de la sexualitat.

Em dol que el web de la Generalitat no doni -ni tan sols com una opció més- la de voler-se comprometre en exclusiva amb una única persona. El risc zero és l’abstinència, com se’ns diu molt encertadament en els programes sobre drogues i alcohol. En canvi, passem per alt que  la fidelitat sexual minimitza dràsticament les possibilitats de contagi?

‘Apa, caspós! Com pots pretendre que els nostres joves reprimeixin la seva sexualitat?’ No és això, és que jo no crec que els adolescents siguin depredadors sexuals incontenibles. Empreses, marques i lobbies ens ho volen fer creure. Però no. Altrament, ja podríem plegar.

Estimar és molt, molt més que això.

Quim Carreras (BARCELONA)

Deixa un comentari »

CONCENTRACIONS PER LA VIDA 25 D’AGOST 2015

SÍ AL DRET A LA VIDA

PROTEGIM LA MARE, PROTEGIM EL NADÓ

Família i Vida el convida a participar a les concentracions silencioses que tenen lloc el dimarts 25 d’agost, a les següents ciutats:

ALACANT: 21:00h, Avida. General Marvà, 10.

BARCELONA: 20:30h, Hospital de Santa Creu i Sant Pau, final de la Avinguda de Gaudí.

GRANADA: 19:00h, C/ Ntra. Sra. de la Salud, 4.

MADRID: 19:00h, C/ Hermano Gárate, 4.

PALMA DE MALLORCA: 19:30h, Pl. d’España, Conselleria de Sanitat.

VALENCIA: 20:15h, C/ Pedro II el Cerimoniós, 7.

ELX: 20:30h, Avida. de la Llibertat, 86.

29/08/2015 GRANOLLERS: 19:00h, Hospital General de Granollers.

22/08/2015 TERRASSA: 18:00h, Pl. Dr. Robert.

Deixa un comentari »

Cursa per la vida a Matadepera

Imagen2

Deixa un comentari »

UNA LECHUGA EXTRATERRESTRE

Un pequeño mordisco para el hombre, y un salto enorme para la Nasa, dijo en su Twitter el astronauta Scot Kelly al saborear la primera lechuga cultivada con gravedad cero, en la estación espacial internacional.

Cierto, son  cosas que parecen de ciencia ficción. Pero yo me pregunto: Cuantos y cuantos millones se han gastado y se gastará la Nasa  en su empeño de llegar a Marte. Qué importa que en el mundo en que vivimos haya millones de personas que mueren de hambre. Qué importa que para extraer el famoso mineral  Coltán, recurso imprescindible para las nuevas tecnologías: móviles, GPS, videoconsolas  etc. se prefieran niños porqué sus cuerpos pueden adentrarse más fácilmente en las minas a ras de tierra, donde muchísimos mueren intoxicados o por horribles desprendimientos de tierra. Qué importa que tantísimas personas hayan de ganarse el más ínfimo sustento buscado entre las basuras llenas de excrementos humanos,  o los desplazados en campos de refugiados, que malviven porqué lo han perdido todo. Qué importa que tantos conciudadanos nuestros lloren desesperados porqué no pueden alimentar a sus hijos estando en el paro.

Quizás con lo que se han gastado para ir al espacio, se hubiera podido erradicar tanta pobreza y dolor.

Mª Rosa Bonals (BARCELONA)

Deixa un comentari »

ELECCIONS AUTONÒMIQUES CATALANES DEL 27 SETEMBRE DE 2015

De nou eleccions autonòmiques!

Després de 36 anys, els diputats del Parlament Català continuen sense posar-se d’acord a legislar la llei electoral autonòmica Catalana – l’única Comunitat Autònoma d’Espanya sense llei electoral – amb la qual cosa s’impedeix que tots els partits que ho desitgin puguin presentar-se.

El Congrés de Diputats al gener de 2011 va promoure una reforma de la llei electoral. Un partit com PFiV, sense càrrecs públics es veu obligat a recollir avals i / o signatures per participar electoralment, concretament el 0,1% del cens de la circumscripció. A Barcelona, són més de 4.000 signatures; en cas de no aconseguir-les, se’ns impedeix participar, cosa injusta de totes totes. Aquesta modificació impedeix que a molts ciutadans se’ls escolti.

Quin partit es presentaria amb la intenció d’obtenir menys del 0.1% dels vots?

El nostre aval és el Dret i l’Estat, i els que ho ratifiquen: el Poder Executiu, el Poder Legislatiu i el Poder Judicial. No es requereix més i aquesta llei no afegeix res a la credibilitat, sinó el contrari, la perjudica.

El fet de no demanar els avals requerits suposa impedir presentar-se i no poder validar-se amb el vot del cens. L’escrutini electoral és un aval. El vot reflecteix confiança i suport per part de la societat. És greuge comparatiu i privilegi no raonable el que els partits que hagin aconseguit representació parlamentària no requereixin signatures; conculca la igualtat de drets que promulga el nostre Estatut i la Constitució. S’evidencia una vegada més la necessitat de persones foranes per promoure lleis justes i que s’ajustin a dret.

Quina posició pren PFiV davant les eleccions autonòmiques catalanes del 27 de setembre?

Els estatuts del Partit Família i Vida, en l’Art. 1 assenyala, que es regeix pel que disposa l’Art. 6 de la Constitució Espanyola, “Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la llei. La seva estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics “, i en l’Art. 2, assenyala, que projecta la seva acció política sobre tot l’àmbit nacional.

La nostra posició és participar en la vida política, i promoure la família, la vida… Per tant, continuarem treballant per una societat de persones lliures.

En les eleccions autonòmiques catalanes del 27 de setembre, estarem absents i proposem votar en consciència.

Junta Directiva Catalana del Partit Família i Vida a Catalunya

Deixa un comentari »

ELECCIONES AUTONÓMICAS CATALANAS, DEL 27 SEPTIEMBRE DE 2015

¡De nuevo elecciones autonómicas!

Después de 36 años, los diputados del Parlamento Catalán continúan sin ponerse de acuerdo en legislar, la ley electoral Autonómica Catalana, – la única Comunidad Autonómica de España sin ley electoral – con lo que se impide, que todos los partidos que lo deseen puedan presentarse.

El Congreso de Diputados en enero de 2011 promovió una reforma de la ley electoral.  Un partido como PFyV, sin cargos públicos, se ve obligado a recoger avales y/o firmas para participar electoralmente, concretamente el 0.1% del censo de la circunscripción. En Barcelona, son más de 4.000 firmas; en caso de no conseguirlas, se nos impide participar, algo injusto a todas luces. Esta modificación impide que a muchos ciudadanos se les escuche.

¿Qué partido se presentaría con la intención de obtener menos del 0.1% de los votos? Nuestro aval es el Derecho y el Estado, y quienes lo refrendan: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el  Poder Judicial. No se requiere más, y esta ley no añade nada a la credibilidad, sino al contrario, la perjudica.

El hecho de no recabar los avales requeridos supone impedir presentarse y no poder validarse con el voto del censo. El escrutinio electoral es un aval. El voto refleja confianza y apoyo por parte de la sociedad. Es agravio comparativo y privilegio no razonable el que los partidos que hayan conseguido representación parlamentaria no requieran firmas; conculca la igualdad de derechos que promulga nuestro Estatuto y la Constitución. Se evidencia una vez más la necesidad de personas foráneas para promover leyes justas y que se ajusten a derecho.

¿Qué posición toma PFyV ante las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre?

Los estatutos del Partido Familia y Vida, en el  Art. 1 señalan, que se rige por lo dispuesto en el Art. 6 de la Constitución Española,  “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, y en el Art. 2, que proyecta su acción política sobre todo el ámbito nacional.

Nuestra posición es participar en la vida política, y promover la familia, la vida…  Por tanto, vamos a continuar en el empeño de una sociedad de personas libres.

En las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre, estaremos ausentes y proponemos votar en conciencia.

Junta Directiva Catalana del Partido Familia y Vida en Cataluña

2 Comentaris »