Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

ELECCIONS AL PARLAMENT 2017

El PFiV no pot presentar-se a les eleccions autonòmiques al Parlament de 2017.12.21 degut a l’incompliment de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General que regeix la Comunitat Autònoma de Catalunya donada la manca d’una llei electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprova la candidatura de PFiV per la falta de 4.157 avals.

La manca d’aquests avals impedeix que la nostra candidatura sigui present el 21/12/17.

Volem comunicar:

1r Lamentem i demanem disculpes als afiliats, simpatitzants, electors i a la societat en general per no haver posat més mitjans, per a què les paperetes de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) siguin presents a les eleccions autonòmiques al Parlament del 21 / 12/2017.

2n Des d’avui renovem l’impuls que hem vingut fent fins ara, perquè el nou Parlament autonòmic legisli una llei electoral catalana que deixi de discriminar injustament als catalans de la resta d’espanyols i a Catalunya de la resta de Comunitats.

25/11/2017 Publicat al DOGC, pags.28-29.

Adreça: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2017&selectedMonth=10&numDOGC=7504&language=es_ES#

Atentament,

Junta Directiva Autonòmica Catalana

El PFiV no puede presentarse a las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017 al incumplir la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General que rige en la Comunidad Autónoma de Cataluña a la falta de una ley electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprueba la candidatura de PFiV por la falta de 4.157 avales.

La falta de dichos avales impide que nuestra candidatura esté presente el 21/12/17.

Comunicamos:                

1º Lamentamos y pedimos disculpas a los afiliados, simpatizantes, electores y a la sociedad en general por no haber puesto más medios, para que las papeletas de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) estén presentes en las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017.

2º Desde hoy renovamos el impulso que hemos venido haciendo hasta ahora, para que el  nuevo Parlament autonómico legisle una ley electoral catalana que deje de discriminar injustamente a los catalanes del resto de españoles y  a Cataluña del resto de Comunidades.

25/11/2017 Publicado en el DOGC, pags.28-29.

Dirección: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2017&selectedMonth=10&numDOGC=7504&language=es_ES#

Atentamente,

Junta Directiva Autonómica Catalana

3 Comentaris »

ELECCIONS AL PARLAMENT EL 21/12/2017

Ahir 17/11/17 va finalitzar el termini per presentar candidatures a les eleccions autonòmiques del 21/12/17 al Parlament.
El Partit Família i Vida està present en aquestes eleccions com vam anunciar, amb candidatura per la província de Barcelona.
Davant la presència de diferents candidatures a les eleccions, són poques malauradament les que promouen la defensa de la  Vida, la Família, la Llibertat d’elecció de centre educatiu, i que totes deurien defensar en una societat democràtica, per tant, és per això, tan necessària de nou, la nostra presència al Parlament a partir del 21 de diciemdre.

19/11/2017 Publicat al DOGC, pag.31.

Adreça: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7498/1644749.pdf

Gràcies a tots per fer-ho realitat.

Ayer 17/11/117 finalizo el plazo para presentar candidaturas a las elecciones autonomicas del 21/12/2017 al Parlament.
El Partido Familia y Vida está presente en dichas elecciones como anunciamos, con candidatura en la provincia de Barcelona.
Ante la presencia de distintas candidaturas en las elecciones, son pocas desgraciadamente las que promueven la defensa de la  Vida, la Familia, la Libertad de elección de centre educativo, y que todas deberían defender en una sociedad democrática, por tanto, es por ello , tan necesaria de nuevo, nuestra presencia en el Parlament a partir del 21 de diciembre. 

19/11/2017 Publicado en el DOGC, pag.31.

Dirección: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7498/1644749.pdf

Gracias a todos por hacerlo realidad.

Partit Família i Vida (PFiV)

 1. Sr. Josep Carreras García
 2. Sr. Pau Sanfeliu Arboix
 3. Sr. Salvador Tello de Meneses
 4. Sra. Rosa Maria Pich-Aguilera Roca
 5. Sra. Mercè Roca Vilaseca
 6. Sr. Ramon Casals Lamarca
 7. Sr. Josep Torrella Corbera
 8. Sr. José Javier Fernández Jauregui (INDEPENDIENT)
 9. Sra. Cristina Drudis Rosell
 10. Sra. Gema Silva Castignani
 11. Sr. Sebastià Navarro Navarro
 12. Sr. Santiago Dorronsoro de Santos
 13. Sr. Josep Canal Iglesias
 14. Sra. Fátima Begoña Casamitjana Aguilera
 15. Sra. Gemma Brovia Solans
 16. Sr. Lluis Poy Chavarria
 17. Sr. Sergi Barnils Basomba
 18. Sr. Eusebio Murillo Sánchez
 19. Sr. María Teresa Ferrer Bel
 20. Sra. Mª Dolores de Santos García
 21. Sr. Álvaro Dorronsoro de Santos
 22. Sr. Eulogio Ruiz Tintoré
 23. Sr. Ignacio Lajara Fernández
 24. Sra. Antonia Ortiz de Arcos
 25. Sra. Montserrat Casamitjana Aguilera
 26. Sr. Ramón María Dorronsoro Sánchez
 27. Sr. Alejandro Martínez Zárate
 28. Sr. José Ignacio Llombart Canto
 29. Sra. Maria Rosa Bonals Comella
 30. Sra. Àngels Puig Sanahuja
 31. Sr. Ignacio José Pascual Aguirre de Cárcer
 32. Sr. Galo Navarro Ballester
 33. Sr. Pedro Ignacio Cerdán Laguno
 34. Sra. Virginia Pujol Soler
 35. Sra. Mª Angeles Otal Lacambra
 36. Sr. Julio Gálvez Rubio
 37. Sr. Domingo Carreras Puig
 38. Sr. Raúl Ramiro Bellenzier Gómez
 39. Sra. Goretti Torrella Corbera
 40. Sra. Susana Vicente Escudero
 41. Sr. Jaume Carreras Maide
 42. Sr. Fermín de Alarcón Moreno
 43. Sr. Jordi Casas Casas
 44. Sra. Heilen Beatriz Plaza Vera
 45. Sra. Elsa Zapata Jorba
 46. Sr. Antonio Carreras García
 47. Sr. Ignacio Mundet de Càceres
 48. Sr. Cristian Murga Gotelli
 49. Sra. Mercè Palleró Castillo
 50. Sra. Mercè Marquès Amat
 51. Sr. Enrique Vallejo Casals
 52. Sr. Joan Pere Peralta Peña
 53. Sr. Jordi Casas Vicente
 54. Sra. Núria Domenech Viña
 55. Sra. Mireia Clotet Arrufat
 56. Sr. Alex Caballé Zurita
 57. Sr. Miquel Llenín Pujol
 58. Sr. Gabriel Poch Silva
 59. Sra. Mª Mercè Benítez Holgado
 60. Sra. Belén Martinez Casamitjana
 61. Sr. Marc Farré Brovia
 62. Sr. Miguel Ángel Pujol Vila
 63. Sr. Miquel Clotet Arrufat
 64. Sra. Irene Poch Silva
 65. Sra. Adolfa Maide Elena
 66. Sr. Jordi Viñeta Manero
 67. Sr. Albert Clotet Arrufat
 68. Sr. Rafael Bretons Buxareu
 69. Sra. Sonía Agustí Cervantes
 70. Sra. Maria Rosa Postigo Pich-Aguilera
 71. Sr. Rafael José Martínez Casamitjana
 72. Sr. Alejandro Javier Martínez Casamitjana
 73. Sr. Ignasi Agustín Gracia Molins
 74. Sra. Mª Ángels Casas Vicente
 75. Sra. Gemma García Rius
 76. Sr. Josep Borrell Vilanova
 77. Sr. Josep Maria Clotet Huertas
 78. Sr. Pere Benet Quintana
 79. Sra. Mª Eva Palomino Ballesteros
 80. Sra. Mª Begoña Martínez Casamitjana
 81. Sr. Ángel Freixa Navarro
 82. Sr. Enrique Rabal Merola (INDEPENDENT)
 83. Sr. Xavier Puig Sanahuja
 84. Sra. Mª Teresa Postigo Pich-Aguilera
 85. Sra. Mª Carmen Almeda Freixa
1 Comentari »

ELECCIONS AUTONÒMIQUES CATALANES DEL 21-12-2017

Estem presents a les eleccions autonòmiques catalanes!
Per a més informació email info@partidofamiliayvida.es mòbil 64.707.25.25
Gràcies.
Junta Directiva Autonòmica Catalana

 

¡Estamos presentes en las elecciones autonómicas catalanas!
Para más información email info@partidofamiliayvida.es movil 64.707.25.25
Gracias
Junta Directiva Autonómica Catalana

Deixa un comentari »

VI CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO FAMILIA y VIDA

VI Congrés nacional del Partit Família i Vida
El passat 28 d’octubre va tenir lloc a Madrid el VI congrés de Família i Vida.
El congrés va triar nova Junta Directiva nacional.
La Junta Directiva nacional queda constituïda per:

President: Sr. D. Rafael Llorente

     Secretari: Sr. D. Urko de Azumendi

  Tresorer: Sra. Dña. Rosalía Cortés

     1er Vocal: Sra. Dña. Mª Jesús Luzán

 2ºn Vocal: Sra. Dña. Tomasa Calv

                                                    3er Vocal: Sr. Miguel Aguilella

 

Gràcies

Junta Directiva Autonòmica Catalana

 

VI Congreso nacional del Partido Familia y Vida
El pasado 28 de octubre tuvo lugar en Madrid el VI congreso de Familia y Vida.
El congreso eligió nueva Junta Directiva nacional.
La Junta Directiva nacional queda constituida por:

Presidente: Sr. D. Rafael Llorente

     Secretario: Sr. D. Urko de Azumendi

Tesorero: Sra. Dña. Rosalía Cortés

1º Vocal: Sra. Dña. Mª Jesús Luzán

2ºn Vocal: Sra. Dña. Tomasa Calva

                                                   3er Vocal: Sr. Miguel Aguilella

 

Gracias

Junta Directiva Autonómica Catalana

Deixa un comentari »