Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

LA DESCONCERTANT RETIRADA DELS CONCERTS A LES ESCOLES DE L’OPUS

El Diari de l'Educació
Víctor Saura  26.05.2020 – 00:52

Divendres passat, el DOGC va publicar la resolució del Departament d’Educació sobre la renovació dels concerts educatius de primària a centres privats. A les onze escoles que separen nens i nenes no se’ls renova el concert, però la cobertura jurídica d’aquesta decisió no està gens clara.

 

La notícia de la retirada dels concerts educatius a 11 centres privats que opten per l’anomenada escola diferenciada (és a dir, que són només de nens o només de nenes) es va començar a conèixer divendres al vespre, quan ho va publicar Europa Press perquè un periodista d’aquesta agència va llegir la resolució al DOGC quan ja feia hores que estava publicada. Diversos diari digitals i en paper ho van recollir en les seves edicions de dissabte. Però fins avui, el Departament no emès cap comunicat al respecte, la qual cosa no deixa de ser sorprenent, tenint en compte la càrrega simbòlica d’aquesta decisió, llargament demandada pels grups polítics d’esquerra i per una part considerable de l’opinió pública, i que el mateix conseller Bargalló havia vingut anunciant. Com a mínim fa 20 anys que aquests concerts a les escoles de l’Opus (no ho són totes, però sí la majoria) són objecte de reiterada polèmica, i ara que finalment es produeix el que podria considerar-se una notícia bomba, no hi ha ni un petit comunicat?

El 12 de febrer, en una sessió de control al Parlament, el conseller Bargalló va assegurar que “no hi haurà concerts educatius per a les escoles que segreguen per gènere”. En aquella ocasió, igual com havia passat les setmanes i mesos anteriors, la retirada d’aquests concerts es vinculava a l’aprovació –en el marc del Pacte Nacional contra la Segregació Escolar– dels dos decrets d’admissió i de concerts educatius, actualment encara en tramitació. El segon ha d’establir que un dels requisits per renovar un concert és que l’escolarització sigui mixta, requisit que aquests centres clarament incompleixen. Per què, doncs, s’ha procedit a no renovar els concerts quan encara aquesta nova normativa no està aprovada? Traslladada aquesta pregunta al Departament, no hi ha cap resposta més enllà de remetre’s al redactat de la resolució.

Una hipòtesi és que hi ha hagut un problema de tempos, com a efecte col·lateral de la pandèmia. La renovació dels concerts de primària, per als pròxims sis cursos (els d’infantil i secundària es van renovar l’any 2018), s’havia d’aprovar ara, mentre que la tramitació dels decrets s’ha anat endarrerint. Per tant, s’ha buscat una altra via jurídica per evitar una renovació que, en el cas d’haver-se fet efectiva, possiblement hauria generat molts més titulars dels que ha causat la no renovació. En altres paraules, s’ha aconseguit evitar el titular: “Bargalló renova els concerts a les escoles que segreguen per sexe”.

Un portaveu d’Educació ha explicat a aquest diari que “amb la finalitat de garantir la coeducació de tot l’alumnat del Servei d’Educació de Catalunya, el Departament no ha renovat els concerts d’aquests centres. Però al mateix temps per poder garantir l’escolarització gratuïta d’aquest alumnat, ha concedit una pròrroga d’un any al concert de primària, que aquest curs acaba, especialment tenint en compte que l’estat d’alarma ha significat la interrupció o l’endarreriment de processos informatius i administratius. Així, si aquestes famílies volen escolaritzar els seus fills de forma gratuïta, sabran que aquest és el darrer curs on ho podran fer en aquests centres”.

Un article interpretable i un tecnicisme

Segons el que ha publicat el DOGC, doncs, als col·legis Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Camp joliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró no se’ls renova el concert educatiu per a tots els cursos de primària, si bé tenen un any de pròrroga. És a dir, el curs 2020/21 encara estaran concertats, però a partir del curs 2021/22 ja no ho estaran. Aquesta no renovació es justifica a partir de l’article 43.1.d de la LEC, segons el qual “el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, ha d’ésser objecte d’atenció preferent” del Servei d’Educació de Catalunya. Però la LEC data de l’any 2009, i mai abans fins ara s’havia usat aquest article per la no renovació d’un concert a les escoles que fan diferenciada. Segurament per l’ambigüitat de l’expressió “atenció preferent”.

L’altre argument que ha usat l’administració educativa per no renovar aquests concerts és estrictament tècnic, i té relació amb la situació d’Estat d’alarma. Quan, a finals del mes de febrer, es va obrir l’aplicatiu de la Generalitat perquè tots els centres concertats presentessin la seva oferta, a aquestes onze escoles no se’ls va donar accés. Però van presentar recurs i llavors es va obrir l’aplicatiu també per elles, si bé, d’acord amb un article (84.3) de la LOE, se’ls hi va demanar que en un termini de 10 dies presentessin una documentació addicional sobre les raons del seu projecte educatiu.

Segons Josep Manuel Prats, advocat, membre del Consell Escolar i president de Fapel (una de les federacions de famílies de l’escola concertada), “aquesta documentació que mai es demana a ningú es va presentar abans dels 10 dies i les escoles ho poden demostrar fefaentment, però com que abans que es tanqués el termini es va decretar l’Estat d’Alarma i això suspenia totes les tramitacions administratives s’han agafat a això per dir que aquest requisit no s’ha acreditat”.

Les patronals de la concertada s’han oposat al redactat del decret de concerts (van presentar 150.000 al·legacions) per diversos motius, un dels quals és el requisit de l’escolarització mixta, ja que, segons va explicar Miquel Mateo, secretari general de la Fundació Escola Cristiana en una roda de premsa a començament de març, la legislació estatal que regula els concerts no ho contempla com a motiu de no renovació. És a dir, segons la principal patronal de la concertada, fins i tot en el cas que s’aprovi el nou decret de concerts sense modificacions en el seu redactat original, el Departament no tindria dret a no renovar els concerts, perquè els únics supòsits vàlids serien la pèrdua de l’autorització per exercir l’ensenyament, haver incorregut en una falta molt greu o la no existència de disponibilitat pressupostària.

Josep Manuel Prats confirma que les titularitats dels centres educatius presentaran recurs contra la resolució publicada al DOGC i està molt convençut que el guanyaran, perquè “no hi ha cap normativa en vigor que empari la retirada i en canvi sí que hi ha molta jurisprudència que empara la renovació”. “No hi ha requisits nous en relació amb la situació anterior a la petició de renovació”, afegeix. En la seva opinió, “Bargalló ha complert la seva paraula de retirar aquests concerts; sap que un tribunal obligarà la Generalitat a renovar-los, però prefereix que l’obligui un jutge a fer-ho ell, i si la renovació dels concerts la fa un jutge això també li pot reportar un bon titular”.

Deixa un comentari »

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, PRINCESA DELS CATALANS

A Virgem de Mont Serrat.jpg

Sr. Roger Torrent, avui diada de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de la cristiana Catalunya, després de quaranta-un anys del primer estatut d’autonomia volem recordar al Parlament, la tristesa que ens causa que els partits polítics sense representació, haver de pidolar als voltants de l’atri del Parlament, per posar fi a aquesta injusta discriminació que patim per la contumaç, obsessiva, restricció sectària de llibertats de 135 diputats que són incapaços d’acordar una llei electoral catalana que permeti participar en igualtat de condicions als partits sense representació amb els 135 diputats, ¿són incapaços de practicar el pactisme que prediquen i s’atribueixen i són incapaços de viure la caritat cristiana de donar veu als que no la tenen en igualtat de condicions amb els 135 diputats?
¿Fins quan aquest segrest sectari de la veu de catalans que no compartim les maneres de 135 diputats?

Deixa un comentari »

ATAQUE A LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA EN CATALUÑA, AUNQUE DEMUESTRA BUENOS RESULTADOS ACADÉMICOS

 

El fin último de la educación diferenciada no es separar niños y niñas, sino adaptar los medios educativos a los diferentes ritmos de aprendizaje para conseguir una igualdad de oportunidades real, sin limitar sus capacidades, ni condicionar sus opciones de futuro

Las fundaciones educativas vinculadas al Opus Dei son de las pocas organizaciones, si no las únicas, que apuestan por la educación diferenciada en Cataluña. La educación diferenciada no es solamente un modelo educativo amparado por la constitución, sin o que, además demuestra buenos resultados académicos, especialmente entre los varones.

A pesar de eso, es sabido que la actual Conselleria d’Ensenyament catalana (Consejería de Educación, en castellano) tiene en el punto de mira este modelo de escuela. Ligado al decreto que ha presentado recientemente la Generalitat, que afecta a la oferta educativa y el derecho de admisión, la escuela diferenciada sería una de las que más perjudicadas saldría en el ámbito de la escuela concertada.

Esos ataques que está sufriendo desde las instituciones -el Gobierno español no es una excepción- se ha trasladado a la calle y grupos radicales atacan la presencia de estos colegios. Es el caso del Colegio Viaró de Sant Cugat, un colegio de educación diferenciada masculina de referencia en la ciudad condal, que recientemente ha visto pintadas alrededor de sus instalaciones como se puede ver a continuación realizados por grupos del feminismo radical.

educación diferenciada

Cabe reflexionar sobre la responsabilidad de las administraciones públicas, que ponen a estos centros en el centro de la polémica sin que ellos tengan nada que ver con las polémicas políticas que desde ciertos sectores interesa promover.

educación diferenciada

No es la primera vez que la educación diferenciada está bajo el palio de la sospecha, cuestionada por quienes no creen en un verdadero pluralismo educacional. Se trata de un modelo que enriquece el abanico de posibilidades educativas de la sociedad, sin crear discriminación alguna.

Las sentencias reconocen la legitimidad de dicha modalidad educativa, aunque mantienen que la vigente ley (aprobada en la legislatura de Zapatero) la excluye para mantener conciertos de financiación pública. Por ello, debemos tener claras algunas cosas trascendentales y básicas del derecho a la educación: a) es un derecho-prestación que habilita para recibir la enseñanza, y b) es un derecho-libertad que obliga a respetar la libertad de los padres.

El fin último de la educación diferenciada no es separar niños y niñas, sino adaptar los medios educativos a los diferentes ritmos de aprendizaje para conseguir una igualdad de oportunidades real, sin limitar sus capacidades, ni condicionar sus opciones de futuro. La educación diferenciada ofrece a ambos sexos las mismas oportunidades educativas, al disponer del mismo currículo, de unas instalaciones escolares de calidad y de personal docente igualmente calificado.

Es una forma de escolarización más dentro del sistema educativo con unas fortalezas y beneficios propios. Numerosos países de nuestro entorno reconocen su aportación. Algunos de los más avanzados, como Alemania, Estados Unidos o Dinamarca, incluso ofertan clases diferenciadas dentro de la escuela pública.

La educación diferenciada, un modelo con buenos resultados académicos

Datos estadísticos de Inglaterra confirman que los resultados académicos de enseñanza diferenciada son muy positivos: de las 10 mejores escuelas públicas (state schools), 4 (40%) son de chicos, 4 (40%) son de chicas y 2 (20%) son mixtas. Si comprobamos los resultados de las 50 mejores escuelas públicas del país: 15 (30%) son masculinas, 19 (38%) son femeninas y solo 16 (32%) son mixtas, es decir que un 68% corresponde a escuelas con educación diferenciada por sexo.

En el año 2002 en Estados Unidos, después de rigurosos estudios impulsados por el Departamento de Educación, se retiró la prohibición de optar por el modelo de educación diferenciada en la escuela pública. En los siete años posteriores se han superado el medio millar de centros públicos de estas características, con resultados muy positivos. El ex presidente Obama se pronunció públicamente a favor del modelo.

Son abundantes los ejemplos que demuestran que esta forma de organización escolar puede ayudar a combatir el fracaso escolar y fomentar la igualdad de oportunidades entre el alumnado recién llegado. En los barrios más desfavorecidos de Chicago, por ejemplo, solo uno de cada 40 alumnos afroamericanos llegaba a la universidad. A raíz de estas cifras tan preocupantes, nació el proyecto Prep Urban Project –instituto público para muchachos afroamericanos al que se entra por sorteo-. La cuota de éxito escolar de estos centros está por encima del 95%.

POR FORUM LIBERTAS

Deixa un comentari »

EL CONSELLER DE EDUCACIÓN SE REÚNE CON LA MASONERÍA PARA HABLAR DE LAICIDAD EN LA ESCUELA CATALANA

La Fundación Ferrer i Guàrdia organiza la jornada

“La aconfesionalidad al sistema escolar. Hacia un modelo de educación laica”

 

El conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló participará este jueves, 19 de diciembre, de la jornada “La aconfesionalidad al sistema escolar. Hacia un modelo de educación laica” organizada por organizaciones de la masonería como es el caso de la Fundación Ferrer i Guàrdia y su presidente, Joan-Francesc Pont Clemente.

Pont se inició en la Logia Minerva-Lleialtat nº 1 (GLSE) en 1984, a la que pertenece sin interrupción desde entonces. Ha sido Gran Maestre Adjunto de la Gran Logia Simbólica Española y Venerable Maestro Fundador de la Logia Pedra Tallada nº 70 (GLSE). También ha sido presidente-coordinador del think tank masónico europeo COMALACE para el bienio 2014-2015 y fue Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Masónico de España.

La participación del conseller en este foro sorprende por el laicismo agresivo que desarrolla la Fundació Ferrer i Guàrdia y sus organizaciones acólitas como Ateus de Catalunya. Pero, ya que la jornada está centrada en la educación laica y la aconfesionalidad del sistema escolar, hay que preguntarse qué entienden por educación laica y a qué tipo de entorno se está exponiendo el máximo representante de la educación en Cataluña.

¿Qué educación promueve la masonería catalana?

El Movimiento Laico y Progresista, otra variante del conglomerado constuído alrededor de la Fundación Ferrer i Guàrdia, impulsó en junio de 2010 un Pacto Nacional para la Laicidad, un pacto al que se sumó ERC y que llevaba en su propuesta electoral. Cabe recordar, que la masonería estuvo generosamente financiada por el Gobierno Tripartito del que formaba entonces parte ERC.

“Sabemos que la laicidad es, históricamente, una conquista. Como todo progreso democrático ha tenido que ser arrebatado de las garras del poder, a menudo conflictivamente. Pero la laicidad también es un valor democrático y para poder consolidarse necesita de una mayoría social que lo asuma como propio”, afirmaban entonces.

El conseller Josep Bargalló se reunirá con la masonería para hablar de laicidad

Además, se afirmaba: “Si de verdad pensamos que el pluralismo religioso es un aliado de la laicidad; si de verdad pensamos que la democracia avanza sumando mayorías; si de verdad pensamos que la razón y la pedagogía son las mejores armas contra el dominio de unas conciencias sobre las otras, bien tenemos que hacer el esfuerzo”.

“La laicidad -afirmaba ERC- constituye una ética civil, universalista e independiente de cualquier confesión o ideología. Sólo desde la laicidad, la libertad de pensamiento y el pluralismo se puede construir una sociedad libre y plenamente democrática”. Además, se consideraba que “la crisis económica de alcance global” y los retos que a su juicio planteaba: “el racismo y la intolerancia religiosa” “favorecer situaciones sociales conflictivas”.

Ahora la Fundación Ferrer Guardia ha organizado esta jornada que tendrá como participantes, además de a Joan-Francesc Pont y Josep Bargalló, a Silvia Luque, directora de la Fundación Ferrer Guardia, y a David Fernández, periodista y ex-Diputado en el Parlamento de Cataluña.

POR FORUM LIBERTAS

 

Deixa un comentari »

EL PSC CRITICA QUE LA GENERALITAT TENGA PRIOR

Los socialistas yerran, ya que se trata del prior la capilla de Sant Jordi del Palacio de la Generalitat y es un cargo honorífico

El grupo del PSC en el Parlament ha manifestado su incomodidad porque la Generalitat tenga un prior. Es por eso que ha impulsado  una propuesta de resolución en la que cuestionan el nuevo nombramiento del prior de la capilla de la Generalitat, Josep Maria Turull, porque consideran que “casa muy mal con el carácter aconfesional del Estado”.

El PSC parte de un razonamiento equivocado, ya que no es cierto que la Generalitat tenga un prior, si no que tiene un prior la capilla de Sant Jordi del Palacio de la Generalitat porque es una herencia histórica

En esa capilla es donde se hace una misa por la diada de Sant Jordi y se trata de un cargo honorífico.

Sin embargo, en el texto que han presentado los socialistas catalanes se dice que el relevo del prior, que tuvo lugar el pasado 2 de agosto en la capilla Sant Jordi situada dentro del Palau de la Generalitat, se produjo en el transcurso de una audiencia del presidente Quim Torra, a la que acudieron ambos sacerdotes -el saliente y el nuevo- y la Consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

“Al acabar, se celebró una eucaristía en la capilla con presencia de todos ellos y los familiares de los religiosos”, destacan los socialistas en su resolución en la que recuerdan que el artículo 16.3 de la Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y el 161.2 del Estatut concreta que corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia relativa a la libertad religiosa.

El PSC se apoya en los masones para argumentar contra el prior

Los socialistas analizan los cambios demográficos que se han sucedido en Catalunya desde el restablecimiento de la Generalitat, y aseguran que además del incremento de la pluralidad de confesiones e iglesias, se ha dado una “creciente secularización” de la sociedad catalana.

Se basa para ello en un informe de 2018 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una organización reconocida por contar con numerosos masones, donde se sostiene que un 39% de la sociedad catalana se adscribe a opciones de conciencia no religiosas, mientras que un 58% lo hace en opciones de conciencia religiosa; y que el 90,9% de los matrimonios en 2018 se celebraron por lo civil.

PER FORUM LIBERTAS

Deixa un comentari »

SÍ A L’ADOPCIÓ NO A L’AVORTAMENT – SÍ A LA ADOPCIÓN NO AL ABORTO

 

IMATGE DE NADONS AVORTATS A UNA CIUTAT, PRÈVIA A L’ENTERRAMENT

IMAGEN DE BEBÉS ABORTADOS EN UNA CIUDAD, PREVIA AL ENTIERRO

 

Deixa un comentari »

LA SOCIEDAD IRLANDESA QUE SE POSICIONA A FAVOR DE LA VIDA EN EL REFERÉNDUM DEL 25.04.2018

Imagen referencial / Crédito: Unsplash

Tres obispos de Irlanda se unieron para explicar por qué votarán por el “no” en el referéndum del próximo 25 de mayo, que pretende derogar la Octava Enmienda de la Constitución, en la que se reconoce el derecho a la vida tanto de la madre como del niño por nacer.

La enmienda que defiende la vida fue aprobada en un referéndum en 1983 con casi el 67% de votos.

“Mi preocupación aquí no es insistir en el pasado sino salvaguardar el futuro. Nada es tan importante para el futuro de nuestra humanidad como el derecho a la vida”, dijo el Obispo de Kildare y Leighlin, Mons. Denis Nulty, en su mensaje pastoral titulado “Apoyando una cultura de la vida”.

Además, el Prelado aseguró que no existe “nada por ganar al negar la verdad de que nuestras vidas comienzan en la concepción”, porque lo que ya se ha “aprendido sobre nuestro desarrollo en el útero solo se agregará en los próximos años”.

“Creo que ninguno de nosotros, mujeres o hombres, tiene un derecho absoluto sobre la vida de otro. Le pido que se una a mí para votar y retener el derecho constitucional a la vida del niño por nacer”, instó el obispo.

Por su parte, el Obispo de Cork y Ross, Mons. John Buckley, recordó en su carta pastoral que una vez más, después de 30 años, enfrentan un referéndum sobre el aborto.

“A los irlandeses se les pide nuevamente que hablen por los bebés en el útero que no tienen voz para suplicar protección para sus vidas que apenas comienzan”, dijo.

Sobre la posible liberalización del aborto en su país, piensa que los legisladores podrán “proponer leyes para el aborto hasta el nacimiento, sin restricciones y sobre las cuales el pueblo de Irlanda no tendrá control”.

“El niño en el útero es inocente de las circunstancias de su concepción y su estado de salud. No hay otra situación en la vida donde el final de la vida de una persona inocente sea la respuesta a una dificultad”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la Iglesia Católica nunca ha enseñado que la vida del niño en el útero “debe preferirse a la de la madre”, porque un médico “puede dar cualquier tratamiento que sea necesario para la madre o el niño sin intención deliberadamente de dañar al otro”.

“Nunca más volveremos a tener un voto más importante. No hay causa más noble que defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta evidencia científica de que el bebé por nacer es, de hecho, un ser humano vivo y que respira”, concluyó el obispo.

Finalmente, en su carta pastoral, el Obispo de Raphoe, Mons. Alan McGuckian, también recordó que “como católicos, todos nos aferramos a la sacralidad absoluta de toda la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

En su mensaje dijo que la vida es un derecho fundamental de todo ser humano, que no es otorgado por “la Constitución irlandesa ni ninguna ley”.

“En nuestros días vemos más claramente que nunca cómo todo comienza en la concepción. No hay una etapa posterior en el desarrollo de un bebé en la que podamos decir; ‘Hasta ahora el feto no es una persona y ahora se ha convertido en un bebé’. Todo lo que necesita es tiempo y nutrición”, argumentó el obispo.

En ese sentido, dijo que la evidencia científica nunca fue más clara de lo que es ahora.

“El conocimiento sobre el misterioso funcionamiento del ADN y la increíblemente vívida evidencia de imágenes de ultrasonido de personas pequeñas en las primeras semanas en el útero deberían hacernos más comprometidos que nunca con la protección de la vida no nacida. Algo está sucediendo en la psique nacional. ¿Es realmente lo que queremos?”, se preguntó Mons. McGuckian.

Por otra parte, mencionó que si un embarazo representa una grave crisis para la madre y su familia, sea cual sea la circunstancia, “una sociedad compasiva hará todo lo que esté a su alcance para apoyar y amar a la madre y al bebé, y alentar el apoyo responsable de los padres”.

“Esta visión de la vida tiene sentido para personas de todas las religiones y ninguna. Si bien se enriquece con nuestra fe católica, es nuestra humanidad común lo que nos convence del derecho a la vida de todo ser humano”, afirmó el Prelado.

Además invitó en las próximas semanas a orar “fervientemente para que el pueblo de Irlanda ‘escoja la vida’ y para que las vidas de todas las mujeres y sus niños por nacer siempre sean amadas, valoradas, bienvenidas y respetadas en este país”.

Etiquetas: AbortoNo al AbortoIrlandareferendoreferéndumSí a la Vidaobispos de IrlandaAborto en Irlanda

Deixa un comentari »

25.05.2018 REFERÉNDUM EN IRLANDA para legalizar el ABORTO

El 25 de mayo, referéndum en Irlanda sobre el aborto: el Sí aventaja al No en 19 puntos

El 25 de mayo los irlandeses acudirán a las urnas a decidir sobre el blindaje constitucional que ha convertido la legislación sobre el aborto en la más restrictiva de Europa junto a Malta. El primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar, es partidario de eliminar la “octava enmienda” para suavizar la actual ley que, además, prevé penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que lo apliquen, según informa la agencia EFE. Varadkar, de 39 años, médico de profesión y abiertamente gay, también ha recordado que miles de mujeres de este país viajan cada año al extranjero para interrumpir sus embarazos. Según las últimas encuestas, el Sí ganaría por 19 puntos de ventaja.Un sector importante de su partido, el Fine Gael (FG), y algunos miembros del Ejecutivo han expresado su rechazo a un cambio radical en la legislación y comparten algunos argumentos con los grupos provida y la Iglesia católica, cuya influencia es todavía importante en Irlanda.

Aunque no hay nada decidido, el ministro de Sanidad, Simon Harris, tiene previsto redactar, si desaparece la “octava enmienda”, una nueva legislación que podría permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo.

Para sus detractores, esa nueva ley abriría la puerta a los llamados “abortos a la carta” y a las terminaciones de embarazos de “no nacidos” con malformaciones físicas o psíquicas.

Los líderes de los principales partidos de la oposición también se han situado al lado de Varadkar en esta cuestión pero, como sucede con el FG, el centrista Fiana Fáil, segunda fuerza, y el Sinn Féin, tercera, reconocen que existen disidencias internas.

El Gobierno de Dublín promulgó en diciembre de 2013 la primera ley sobre el aborto de la historia de la República de Irlanda, pero varias organizaciones humanitarias han denunciado que continúa siendo una de las más restrictivas y represivas del mundo.

El ‘sí’ a la reforma del aborto en Irlanda aventaja en 19 puntos al ‘no’

Un 47 por ciento de los irlandeses votarán ‘sí’ el próximo 25 de mayo a la derogación de una enmienda constitucional que solo autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida de la madre esté en riesgo, un dato que se sitúa 19 puntos por encima de quienes abogan por mantener una de las leyes más estrictas de Europa, según informa Europa Press.

La octava enmienda de la Constitución, aprobada en 1983, consagra el derecho a la vida tanto de la mujer gestante como del feto, lo que ha limitado la aprobación de leyes en un país que tradicionalmente ha sido considerado uno de los más conservadores del continente.

Una encuesta de MRBi para ‘The Irish Times’ recoge este viernes que el 47 por ciento votarán a favor de la revisión constitucional, mientras que el 28 por ciento dirá ‘no’. Un 20 por ciento de las personas entrevistadas se ha mostrado indecisa, por lo cual, tal como reza el editorial del periódico, “no puede darse nada por sentado”.

De hecho, un sondeo publicado en enero situaba en el 56 por ciento la proporción de los partidarios del ‘sí’, mientras que los reacios a cambiar la legislación actual representaban el 29 por ciento del total.

El último estudio también refleja una diversidad de opiniones en función de determinados valores sociales, de tal forma que la población joven, las mujeres y los residentes en zonas urbanas son ‘a priori’ más proclives a respaldar la derogación de la enmienda en la consulta de mayo.

POR INNISFREE , CHESÚS YUSTE

Deixa un comentari »

La escuela diferenciada, condenada en Cataluña

El Parlamento catalán aprueba no renovar ni conceder más conciertos en escuelas diferenciadas: la iniciativa discrimina a los padres que, constitucionalmente, eligen ese tipo de educación para sus hijos

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes, 30 de junio, una moción de Catalunya sí que es Pot (CSQEP) que insta al Gobierno de la Generalitat a que una vez finalice la vigencia de los actuales conciertos, “no renovar ni conceder ningún concierto nuevo a ningún centro que haga escolarización segregada por sexos”. Una votación que ha quedado aprobada a pesar de los votos en contra de los diputados del PDeCAT de Junts Pel Sí, de Ciudadanos y del PP.

La moción, defendida en el pleno por la diputada Jéssica Albiach, iba dirigida, según ha querido difundir CSQP, reforzar la aplicación del principio de coeducación a través de la escolarización mixta. Otro de los puntos destacados es el de la inclusión de “contenidos curriculares de educación afectivo-sexual, en la línea del modelo danés o sueco” en la educación pública catalana, donde se aborden cuestiones como “la prevención de la acoso y de las violencias machistas y la LGTBIfòbia, la prevención de relaciones afectivas sanas, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados”. Se trata de un paso más en la inclusión de la ideología de género y el relativismo sexual en la escuela.

El texto de CSQEP aprobado por el Parlamento también pone el foco en la necesidad de “tratar de manera transversal la perspectiva de género y la visibilidad de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento”. “Pretender que la vida de los hombres blancos occidentales y heterosexuales es la gran historia universal es la gran mentira del mundo”, dijo la diputada Albiach. La moción defiende concretamente que “la presencia de los diferentes sexos esté equilibrada y no tenga sesgos sexistas”

La iniciativa también insta al Ejecutivo a presentar un plan de formación específico presencial para docentes y personal de apoyo educativo en materia de coeducación, a elaborar e implementar un protocolo concreto para tratar los alumnos transgénero con la participación de las asociaciones y plataformas LGTBI y los consejos escolares, a dividir los espacios de recreo en tres áreas diferenciadas (zona de tranquilidad, zona de movimiento y psicomotricidad y zona de contactos en la naturaleza) y tratar en la comisión creada para el seguimiento del Plan para la igualdad de género en el sistema educativo de 2015 el despliegue de las propuestas aprobadas en la moción.

Por ForumLibertas.com

1 Comentari »

El Parlament Català es posa de perfil en la defensa de la llibertat d’expressió dels catalans

El fonament de la democràcia és la separació de funcions, entre el legislatiu, executiu i judicial. Quan aquesta divisió no es manté, l’estat de dret desapareix, i la llibertat perilla.

Ara, en un fet insòlit perquè és la primera vegada que succeeix, la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament ha fet públic un Manifest de Recolzament al col·lectiu LGTBI, en el que “insta a l’organització de la xerrada a evitar donar espai a plantejaments que atemptin contra el dret a la no discriminació” en relació a l’anunciada conferència de l’intel·lectual catòlic i homosexual francès Philippe Ariño, en el marc d’una activitat de la Delegació de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona, i en una seu diocesana.

Aquesta actuació parlamentària, signada pels representants dels partits del govern de la Generalitat ERC, PDECat, així com la CUP, PSC, CSQP, i Ciutadans constitueix un precedent molt greu d’intromissió parlamentària en la societat civil, i una degradació de les funcions del Parlament català.

El Parlament i els parlamentaris en la seva funció oficial, com a representants d’una Comissió, no tenen com a missió elaborar manifestos, com no el tenen les altres dues instàncies del poder. Cada una de les tres branques té els seus canals propis per actuar: lleis, acords de ple o comissió, mocions, preguntes, proposicions no de lleis, i en aquest àmbit han de moure’s, de la mateixa manera que l’executiu ho fa per mitjà d’acords de govern, projectes de llei, decrets, ordres, etc., i el judicial amb interlocutòries, sentències, etc. Els membres de la Comissió s’han extralimitat en el seu mandat i han confós el Parlament de Catalunya amb una assemblea irregular.

Exigim de la Presidència del Parlament que demani un informe jurídic als seus serveis sobre aquest procedir, i una actuació per restituir el significat de l’alta missió del nostre Parlament.

Més greu encara: el Parlament no pot instar a cap ciutadà o entitat a fer o deixar de fer res, perquè és una desviació radical de les seves funcions, i en la pràctica un xantatge, que desvirtua el decòrum de la Cambra. El paper del Parlament és controlar al poder executiu, i en cap cas el poble, que és una pràctica bananera. És a la justícia a qui li competeix vetllar per l’aplicació de la llei. Convertir el Parlament en una mena de Tribunal alternatiu és un precedent molt perillós per la nostra salut democràtica.

L’actuació del Parlament de Catalunya atempta contra la llibertat d’expressió, la llibertat religiosa, perquè en l’acte previst no es dirà res que no estigui contingut en els textos i manifestacions de l’Església. Vulnera els acords entre la Santa Seu i l’Estat espanyol, i és una censura prèvia incompatible amb la democràcia.

Però és que a més, les posicions del senyor Ariño són ben conegudes: defensa el celibat i l’abstinència sexual. Si en lloc de parlar de la seva experiència homosexual, Ariño es referís al celibat dels heterosexuals incorreria en alguna mena de judici discriminatori sobre ells? És evident que no. El celibat és una opció de vida de les persones en el seu conjunt i no en raó d’una determinada orientació sexual.

En realitat, el que fa el Front d’Alliberament Gai i la citada Comissió del Parlament és voler presentar com a única un determinat estil de vida homosexual, que ni molt menys és compartit per tots. És aquell que ha convertit el sexe i totes les seves manifestacions en la raó central de la vida: és l’exhibicionisme del dia de l’Orgull Gai, és –com fa el FAGC i el seu Observatori- considerar discriminatori que els vigilants del FNAC no permetin relacions sexuals en els seus lavabos, són els que afirmen que el cruising, el sexe a l’espai públic és un dret, els que defensen que el chemsex no és una pràctica que sigui rebutjable, i tantes altres qüestions. Però no totes les persones homosexuals comparteixen aquesta visió promiscua del sexe, aixecada a categoria política. Uns la viuen amb la normalitat de la seva vida íntima, altres cerquen o assoleixen sortir de l’armari vers l’heterosexualitat, i uns tercers –com també fan persones heterosexuals, homes i dones- s’afermen en la via del celibat.

Una societat democràtica no pot acceptar que es converteixi en norma per a tots la forma de vida d’uns quants a base de prohibir tota manifestació diferent. Això seria una dictadura inacceptable.

Les lleis contra la discriminació no estan per ofegar la legítima llibertat, ni per impedir la denúncia dels excessos.

J.D. Catalana de PFiV

Deixa un comentari »