Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

Eleccions Catalanes del 14 de febrer de 2021 i suspensió de la convocatoria del 30 de maig

La Junta Electoral Provincial de Barcelona exclou el Partit Família i Vida de les eleccions de el 14 de febrer de 2021 per la falta de 4.195 avals i que exigeix ​​la legislació catalana diferent del resta d’Espanya.

En resposta a l’acord adoptat per la Junta Electoral Provincial de Barcelona avui 2021.01.19, comunicat a el Partit Família i Vida a les 21h presentem queixa davant aquesta mateixa Junta Electoral Provincial per les raons següents:

-El TSJC ha deixat sense efecte el Decret d’ajornament de les eleccions a Parlament de Catalunya.

-Hi ha una situació de pandèmia aguditzada trobant-nos en el moment de més risc des de l’inici de la mateixa tant en nombre de contagiats, i en nombre de defuncions per la Covid-19.

Hi ha un Estat d’Alarma justificat, declarat amb efectes fins al maig d’aquest any.

Conclusió: No es pot exigir a cap partit polític que per la seva participació en les eleccions contravingui els dos fets citats posant en risc la salut i la vida dels que avalin la seva participació ni dels que sol·liciten tals avals. Això és contrari als principis constitucionals arts. 15; 17; 20.2; 23.1 i 2; 23.1 i 2:
ÉS INADMISSIBLE LA DISCRIMINACIÓ RESPECTE DE LA SITUACIÓ D’ALTRES COMUNITATS AUTÓNIOMAS ON ELS ELECTORS I ELEGIBLES NO HAN DE POSAR EN RISC LA SEVA SALUT I / O LA SEVA VIDA PER MITJÀ TAL SISTEMA D’AVALS.

PARTIT FAMÍLIA I VIDA

Pau Sanfeliu Arboix, representant davant aquesta Junta Electoral de Barcelona.

info@partidofamiliayvida.es

Deixa un comentari »

Suspensió electoral Catalana del 14 de febrer de 2021 i convocatòria pel 30 de maig

DON JOSÉ MARIN RILLO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
DE BARCELONA
CERTIFICO: Que en la sesión del día 16 de enero de 2021, esta Junta Electoral Provincial ha adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA como
consecuencia del Decret 1/2021, de 15 de enero de 2021.
El día 16 de enero de 2021 se ha publicado en el DOGC el Decret 1/2021, de 15 deenero de 2021, por el que:
1. Se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlament de Catalunya convocadas para el día 14 de febrero de 2021, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19.
2. Se decreta que las elecciones la Parlament de Catalunya se convocaran para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en Catalunya y con la deliberación previa del Govern de la Generalitat de Catalunya.
ACUERDO:
1. Los integrantes de la Junta Electoral Provincial de Barcelona abajo firmantes acuerdan dar por concluida la actividad de esta Junta Electoral.
2. Notifíquese el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos intervenientes y a la Junta Electoral Central.
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y surta los efectos oportunos se expide la presente en Barcelona a 16 de enero de 2021.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Els agraïm la seva tasca. Quedem a la seva disposició Partit Família i Vida

Deixa un comentari »

Programa – Eleccions Catalanes 14-02-2021

Agraïm a tots els candidats / es que han fet possible la presentació de la candidatura de PFiV a les eleccions catalanes del 2021.02.14 en el dia d’ahir 2021.01.11.

Gràcies!

PROGRAMA ELECTORAL

PARA TI,  ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?
VOTA, FAMILIA Y VIDA

SÍ A LA VIDA

Respetaremos la ley y el derecho natural a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Todos tienen derecho a la vida.

Reivindicamos el derecho a la vida por encima del “derecho a abortar”.

Reivindicamos la ley electoral que garantice la participación en igualdad entre catalanes evitando la discriminación vigente desde 2011.

Ayudaremos a las familias a tener los hijos que deseen. En la actualidad la tasa de natalidad se sitúa en 1,1 hijos por mujer cuando debería ser 3 para garantizar el relevo generacional.

Exigiremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas sobre las alternativas y consecuencias del aborto.

Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción para reducir el aumento de abortos. En Cataluña se practicaron 21.015 abortos en 2018 frente a los 19.686 de 2017

Facilitaremos a los adolescentes formación en educación sexual y afectividad, siempre con el consentimiento de los padres.

SÍ AL BÉ COMÚ

Impulsarem l’Estat de Benestar en l’actualitat trencat.

Promourem la plena ocupació perquè les famílies visquin dignament.
Impulsarem un projecte d’habitatges per als joves.

Reduirem la despesa en l’administració pública eliminant les duplicitats.

Baixarem els impostos. Reduirem l’endeutament.
Garantirem una despesa pública responsable.
Garantirem que les subvencions compleixin la finalitat per a la qual han estat concedides.

Promourem l’assistència i la inserció social de les víctimes de la pobresa i l’exclusió social.

Rehabilitarem social i laboralment a les persones marginades i sense recursos.

SÍ A LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

Promoveremos la libertad de educación.

Ofreceremos a los padres la formación necesaria para acompañar a sus hijos en las diferentes etapas de la vida.

Invertiremos en Investigación + Desarrollo + Innovación en la universidad, en el sector industrial y empresarial.
Trabajaremos por una Cataluña más sostenible y ecológica.

Garantizaremos la educación pública de calidad basada en valores.

Respetaremos el ideario de los padres en las aulas, evitando el adoctrinamiento ideológico.

Estableceremos mecanismos de ayuda y apoyo a los alumnos y las familias en los casos de fracaso escolar y problemas de integración social.

Respetaremos los fundamentos culturales de Cataluña.

SÍ A LA FAMÍLIA

Impulsarem el mandat de la Unió Europea en polítiques pro-família, reforçant la família formada per un home i una dona, els quals, units en matrimoni, són la comunitat natural i el millor lloc per educar els nens.

Afavorirem amb mesures fiscals i econòmiques a les dones que lliurement opten per desenvolupar la seva tasca professional a casa seva.

Promourem la mediació per a les famílies en perill de ruptura, afavorint la resolució de conflictes i preservant la unitat familiar.

Fomentarem mesures per conciliar la vida laboral i familiar.
Davant les iniciatives legislatives que es promoguin, es buscarà sempre la defensa de la família i la vida sense excepció ..

Deixa un comentari »

Diumenge 20 de Desembre a les 11:00: Defensem la llibertat d’ensenyament

*Diumenge 20 de Desembre a les 11:00: Defensem la llibertat d’ensenyament*

Si no ho aturem *les administracions triaran per TU l’escola dels teus fills*.

Encara hi som a temps, sortim el diumenge a defensar els nostres drets. Totes les mobilitzacions a mesplurals.cat.

Recorda, no hi ha restriccions de mobilitat: mesplurals.cat/senserestriccions.

El que defensem és molt sencill: #JoTrioEscola

Som-hi!! 🚀🚀

Deixa un comentari »

LLIBERTAT D’EDUCACIÓ, DAVANT EL PENSAMENT ÚNIC D’ERC

Deixa un comentari »

Revés a Educació: la justícia obliga preventivament a renovar sis anys els concerts a les escoles que separen per sexe

L'entrada de l'escola Xaloc, el centre per a nens vinculat a l'Opus Dei de l'Hospitalet / MANOLO GARCIA

El Govern interposarà un recurs perquè manté la voluntat de retirar la subvenció als centres de l’Opus

L’entrada de l’escola Xaloc, el centre per a nens vinculat a l’Opus Dei de l’Hospitalet / MANOLO GARCIA

Revés judicial al departament d’Educació en el seu intent de suprimir les subvencions públiques a les escoles que separen els alumnes per gènere. Segons ha sabut l’ARA, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) va concedir dijous les mesures cautelars que van demanar els 11 centres concertats que separen per gènere, la majoria vinculats a l’Opus Dei, cosa que dificulta molt els plans del Govern per retirar-los el concert, tal com havien anunciat des de la conselleria d’Educació des que Josep Bargalló va accedir al càrrec

El Govern retira el concert als 11 centres que separen per sexe però els dona un any de pròrroga abans de fer-ho efectiu

El TJSC deixa en suspens així la resolució que va aprovar el departament d’Educació a finals de juny d’aquest any en què deia que no es renovaven els concerts educatius a les escoles Canigó, Bell-lloc, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró perquè “no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent”. En la mateixa resolució, però, donava un any de marge als centres i els prorrogava un curs els concerts, i no sis cursos, com sí que va fer per a tots els altres centres concertats del país. El departament va al·legar que amb aquesta pròrroga les famílies que volen portar els seus fills i filles a aquests escoles “sabran que és l’últim curs que ho podran fer” de manera gratuïta. 

La secció cinquena de la Sala contenciosa administrativa concedeix a aquests 11 centres les mesures cautelars que havien demanat i obliga el departament a atorgar-los la subvenció “de la mateixa manera que s’ha fet per als altres col·legis als quals sí que s’ha renovat el concert, és a dir, per a un període de sis cursos escolars, a comptar a partir de l’inici del curs 2020-2021”. Això suposaria que fins al curs 2026-2027 aquests centres tindrien garantides les subvencions si finalment la justícia els dona la raó en la sentència definitiva. 

Arguments econòmics i pedagògics 

La interlocutòria recull dos arguments clau per obligar la Generalitat a renovar el concert durant sis cursos. El primer argument és econòmic: els jutges expliquen que retirar les subvencions a aquestes escoles suposaria una “disminució d’ingressos que sense dubte afectarà la seva situació econòmica”. Tot i que la interlocutòria diu que els centres afectats “no han aportat documentació que acrediti el risc que suposa la denegació del concert des del punt de vista de la seva viabilitat”, els magistrats consideren que la pèrdua del concert provocaria que les famílies haguessin d’assumir el cost de l’ensenyament i, en conseqüència, canviessin els fills de centre. A més, els 11 centres afectats serien “menys atractius davant altres col·legis privats que sí que tinguin concert, o davant dels centres públics”, cosa que els deixa en una posició “de clar desavantatge”. 

L’altre argument és pedagògic. La interlocutòria recull que aquest suposat canvi d’escola repercuteix en les famílies i sobretot en els alumnes que hi ha escolaritzats, que es veuran “apartats dels seus companys, hauran d’adaptar-se a la metodologia del nou col·legi”. Una adaptació, diuen els jutges,  que “requereix un temps més o menys llarg i que pot, fins i tot, repercutir en els seus resultats acadèmics”.

Segons els jutges, prorrogar sis anys aquests concerts “no sembla que hagi de suposar un greu perjudici per als interessos públics”, sobretot perquè ja han estat concertats fins ara. Ara bé, un dels magistrats, Pedro Luís García, ha emès un vot particular en què discrepa de la decisió presa per la sala i també dels arguments que la sustenten. Pel que fa al primer argument, l’econòmic, García considera que la “ocultació de dades rellevants” per part dels 11 centres afectats no permet provar el risc que els suposaria perdre el concert, així com tampoc han demostrat que el decret del Govern hagi tingut efectes en la preinscripció escolar. Sobre el segon, de caire pedagògic, el magistrat diu que les famílies “són conscients de les característiques” d’aquestes escoles i que aquestes poden deixar d’estar concertades. 

El jutge afegeix un tercer argument. García assegura que el dret a l’educació gratuïta “no comprèn el dret a la gratuïtat en qualsevol centre educatiu i en qualsevol circumstància”. “No hi ha un dret de la família a un centre concret i d’unes característiques o perfil docent concret; sí hi ha un dret fonamental constitucional que empara una plaça en l’ensenyament públic, cosa que està garantida”, ha afirmat. 

Els centres donen per fet el concert

Els centres afectats ja donen per fet el concert. “El tribunal ha sigut molt clar i una vegada més ratifica el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu de Catalunya”, ha expressat en una circular Teresa Martínez, consellera delegada d’Institució Familiar d’Educació, la plataforma a la qual pertanyen bona part d’aquests centres, en què garanteix a les famílies que “es renovaran els concerts a la primària per sis anys fins al curs 2026-2027”. 

Ara bé, el departament d’Educació té cinc dies hàbils per interposar un recurs a aquestes mesures cautelars, i ja té clar que anirà fins al final en aquest assumpte. Fonts de la conselleria consultades per l’ARA han assegurat que interposaran el recurs perquè mantenen “la voluntat de no renovar aquests concerts, i més ara, quan hi ha un consens majoritari a l’Estat demostrat la setmana passada amb l’aprovació al Congrés de la llei d’educació”. 

La llei Celaá prohibirà que les escoles concertades separin els alumnes per sexe

En efecte, la notícia arriba pocs dies després que al Congrés de Diputats s’aprovés la nova llei d’educació, que entre altres modificacions prohibeix que les escoles concertades separin els alumnes per sexe, una pràctica que actualment fan 11 centres a Catalunya i 87 a tot l’Estat, la majoria vinculats a l’Opus Dei, i on nens i nenes estudien separats. Una esmena acordada pel PSOE, Unides Podem i ERC estableix que les escoles sostingudes “parcialment o totalment amb fons públics” han de desenvolupar “el principi de coeducació a totes les etapes educatives” i “no separaran l’alumnat pel seu gènere”. 

La llei Celaá com a teló de fons

Mentre que el departament d’Educació (en mans d’ERC) creu que la nova llei empara les decisions que han anat prenent aquest any en la línia de retirar el concert, el sector avisa que hi plantarà batalla. En la mateixa circular, els centres que separen per sexe llancen un missatge de tranquil·litat a les famílies: “Aquest punt és contrari a les sentències del Tribunal Constitucional de l’abril del 2018 on es reconeix que «els centres d’educació diferenciada han de poder accedir al sistema de finançament públic en condicions d’igualtat respecte a la resta de centres educatius, sense que el caràcter del centre com a centre d’educació diferenciada pugui esdevenir un obstacle per a l’esmentat accés». Per tant, estem convençuts que el màxim òrgan judicial de l’Estat declararà la inconstitucionalitat d’aquest article”.

A la carta, la consellera delegada d’Institució Familiar també assegura que els tribunals “sempre han donat la raó” als centres i recorda que la llei Celaá “neix sense consens” i amb “molta controvèrsia per la forta càrrega ideològica i els seus plantejaments contraris a l’escola concertada i al dret de les famílies a triar escola”. 

El Congrés enterra la llei Wert dividit pel català i l'escola concertada

El Congrés enterra la llei Wert dividit pel català i l’escola concertada

Una decisió “aberrant” segons els sindicats

Els sindicats d’educació han carregat contra la decisió del TSJC. En declaracions a l’ACN, el portaveu d’USTEC, Xavier Díez, ha titllat la interlocutòria d'”aberració” i ha exigit al departament que “desobeeixi” la resolució judicial, que consideren “contrària als drets fonamentals”. Des de CCOO, Manel Pulido també ha dit que la conselleria ha de fer “tot el possible” per evitar que la suspensió s’acabi materialitzant. 

PER LAIA VICENS PER ARA.CAT

Deixa un comentari »

EL GOVERN ESPANYOL CERCA LA DIVISIÓ I L’ENFRONTAMENT

Realment som molt desafortunats els ciutadans d’aquest país, perquè la política que fan els partits en lloc de contribuir a resoldre els problemes i a facilitar les nostres vides, fan decididament tot el contrari. Aquesta actitud ja seria greu en condicions normals, però ara és dramàtica i pot esdevenir tràgica perquè ens trobem sotmesos, d’una banda a una nova onada de la Covid-19 que pot portar, segons temen els experts, a un nou desbordament del sistema hospitalari a finals de tardor inicis d’hivern, i alhora la crisi econòmica que tot això provoca fa que Espanya, per descomptat Catalunya i d’una manera molt particular Barcelona, pateixi una crisi econòmica de proporcions mai vistes, i el que és pitjor, no presenti segons els organismes internacionals, perspectives clares de recuperació. Sota aquest panorama, no cal ser un cristià convençut per donar-se compte que la resposta natural, la més humana, és cercar la mà del que tens més a prop i fer front junts a l’adversitat.

En contra d’aquesta resposta natural, el govern espanyol reprodueix la mateixa estratègia de Zapatero i cerca atiar el conflicte ressuscitant tot allò que és més divisiu. Com Zapatero tira endavant una nova llei de la memòria històrica, si bé encara més agressiva que l’anterior perquè crea una Fiscalia que actuaria amb efectes retroactius sobre delictes comesos pel franquisme. Pretén secularitzar una basílica la de la Santa Creu al Valle de los Caídos, i expulsar la congregació de monjos benedictins que s’hi acull. Es tracta evidentment d’una construcció del franquisme però que no pot donar peu en nom de la reconciliació a l’expulsió de la dimensió religiosa que posseeix, la catòlica, que com a tal és prèvia i té una naturalesa pròpia. Si aquesta lògica s’hagués aplicat al llarg de la història d’Espanya, avui quedarien molt pocs monestirs i convents perquè la majoria d’ells s’han fet amb el beneplàcit dels poders polítics del moment. Particularment greu pel seu caràcter simbòlic seria l’enderrocament de la gran creu del Valle perquè donaria lloc a una pràctica que no s’ha produït a Europa des de la desaparició del comunisme. Per si no n’hi hagués prou, i també com Zapatero, es torna a introduir una nova llei ideològica a l’ensenyament i si aleshores va ser l’educació “per a la ciutadania” ara serà l’educació “de la memòria democràtica”. I per si tot plegat fos poc, impulsa al Congrés dels Diputats una altra llei tremendament divisiva com és la de l’eutanàsia.

El que va aconseguir Espanya amb la transició, que va ser una reconciliació entre els adversaris de la Guerra Civil, fet que per exemple va permetre normalitzar la presència política molt important del secretari general del Partit Comunista, Santiago Carrillo, malgrat la seva presumpta implicació en la repressió del bàndol republicà, ara tot això es remou. El moment escollit no pot ser pitjor i ens temem que és deliberat. És una cortina de fum que desvia l’atenció i la responsabilitat política del govern en la crisi econòmica i la crisi sanitària.

En nom del bé comú, no podem estar-hi gens d’acord.

PS: Pel seu interès, adjunto la Nota de la Conferència Episcopal Espanyola sobre l’Eutanàsia.

PER JOSEP MIRÒ i ARDÈVOL PER e-cristians

Deixa un comentari »

VI MARXA FAMILIAR PER LA VIDA 18-10-20

http://casaguadalupe.es/wp/

CC Casa Guadalupe

Este año, por razones obvias, la Marxa familiar per la vida se hará de manera escalonada, en grupos de máximo cinco personas, a partir de las 11:30, desde la Carpa Gigante como otros años. Se ruega respetar todo el reglamento referente a la pandemia y mantenerse con la mascarilla antes y después de la marcha o carrera y guardar las distancias aconsejadas.

Se ha añadido un reto individual, consistente en realizar cuatro vueltas completas al Parque, completando así 21.197 km (aprox.), que comenzará a las 10.30 de la mañana, con la intención de terminarlas a las 13 horas.

Se trata de disfrutar y ayudar a Casa Guadalupe, que está acabando de instalar una sede nueva en Terrassa.

Como otros años , se anima a traer leche infantil Hero y demás ayudas de primera necesidad para las criaturas.

Más info:

Reto:

https://www.migranodearena.org/reto/mitja-marato-vallparadis-de-terrassa-per-casa-guadalupe

Cursa:
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio/202055509/

2020 Reglament i Normativa Coronavirus

Deixa un comentari »

ARA ÉS L’HORA D’APUNTAR-SE PER LLUITAR CONTRA L’EUTENÀSIA I A FAVOR DE LA VIDA

 

En la intervenció al Senat d’aquest dimarts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar el programa legislatiu del seu govern. Del conjunt del programa, hi ha dues lleis que vull esmentar perquè incideixen d’una manera frontal i contrària tant a la llei natural com a les conviccions cristianes. Són les que fan referència a l’eutanàsia i a la nova llei d’educació, que una vegada més es debatrà al Congrés sense un consens previ.

Situem el focus en la de l’eutanàsia perquè és la que pot tenir uns efectes més immediats. La proposició de llei, que no el projecte, fa setmanes que està en stand by a l’ordre del dia de la Mesa del Congrés, de manera que s’ha anat prorrogant setmana rere setmana, mes rere mes, la presentació d’esmenes. Però ara és possible que comenci la batalla de veritat perquè aquest dijous el Plenari del Congrés debatrà i previsiblement refusarà les dues esmenes a la totalitat, una presentada per Vox i l’altra pel PP. Sobre aquest fet cal fer una breu reflexió: només aquests dos partits s’oposen clarament a la llei de l’eutanàsia, mentre que tots els altres, inclòs el PNB, PDeCAT, JxCat, l’assumeixen. També ho fa Cs que en aquestes qüestions no es diferencia gaire de la concepció antropològica i moral del PSOE. Fins i tot els dos partits que s’hi oposen són incapaços d’unir els seus punts de vista i presentar una esmena comuna. Evidentment, no tant per dificultat dels continguts com per problemes de posicionament polític d’uns i altres. El panorama polític des d’un punt de vista cristià és per tant ben negatiu i això ens hauria de fer pensar… i actuar.

El procediment a seguir amb la tramitació de l’eutanàsia té una data clau que és el 16 de setembre, que és quan la Mesa es tornarà a reunir. Si decideix mantenir la pròrroga serà un clar indicador que no volen donar aquesta batalla ara, quan és tan recent la gran mortaldat de gent gran. Però també  és possible que acordin iniciar ja la tramitació de les esmenes parcials que portarien a la fase final de la llei. Si el resultat fos la segona opció, e-Cristians juntament amb l’Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, Federación de Asociaciones Pro vida, Foro de la Familia i One of Us, junt amb una setantena d’organitzacions més, iniciaríem una campanya a nivell global per oposar-se a la llei i plantejar la necessitat d’un pla de cures pal·liatives per a tota la població.

Ja des d’ara et crido a que participis i ajudis en aquesta acció. El problema de l’extensió de la cultura de la mort en aquesta societat, està en gran manera causada per la feblesa de la resposta cristiana que admet amb fatalitat que la iniciativa l’emprenguin uns altres i que ells no passin de l’àmbit de la lamentació, que és, en realitat, una actitud ben poc cristiana. “A Dios rogando y con el mazo dando” diu la dita en castellà.

Et convido a que ens comuniquis la teva voluntat de participar en la mesura que et sigui possible enviant un e-mail a secretaria@e-cristians.net i també et convido a que proposis a altres persones a que s’apleguin amb nosaltres per guanyar la batalla de la vida.

Només cal recordar el que ha succeït amb la gent gran sense llei d’eutanàsia, per pensar que podria haver passat si aquesta hagués estat vigent.

PER JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Deixa un comentari »

ES NECESARIO CORREGIR LA DERIVA ATEA DEL ESTADO

estado ateo

Es el caso del homenaje a las víctimas de la Covit-19 concebida como una ceremonia atea, Dios no existió en ningún momento y en ninguna referencia

Corregir lo que está errado es un principio cristiano. Nos lo recordaba la primera lectura de este pasado domingo 6 de septiembre  la profecía de Ezequiel (33,7-9) y el mismo Evangelio de san Mateo ( 18,15-20).  “A ti hijo del hombre te he puesto de centinela en la casa de Israel”, dice el profeta, “para que adviertas al malvado”. En el Evangelio Jesús señalando la obligación de reprender al hermano que peca contra ti, y fija las condiciones: primero privadamente, si no hace caso, llama a otros dos o tres, si no atiende llévalo a la comunidad, y si ni siquiera a la comunidad hace caso, “considerar como un pagano o un publicano

Seguramente el contexto de uno y otro mensaje es distinto. En el primero se trata de alertar del malvado que amenaza al pueblo, en el segundo se refiere a un miembro de la comunidad cristiana. Ambos son de utilidad para nuestra advertencia.

La advertencia cristiana es en primer término un acto de misericordia, es decir que se sufre por el daño o el mal en el que el otro incurre. No responde a un acto de enojo o de rabia, sino de sufrir con él por su error, por su pecado.  Es también un acto basado en la verdad presentada con claridad. No se puede reprender desde el error, ni desde una interpretación sesgada e interesada. La tercera es que ha de ser hecha con caridad, desde el amor, y finalmente ha de empezar, si ello es posible, desde la discreción de la represión íntima personal.

Es bajo estas premisas que nos atrevemos a reprender al gobierno del estado, a sus instituciones, porque todas ellas participan de este mismo daño, querido o asumido insensiblemente.  Denunciamos, y un acto de denuncia del estado solo puede ser público, que bajo el discurso de su neutralidad religiosa que obedece al mandato de la Constitución se está construyendo un estado ateo. El articulo 16 de la Constitución establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” Esto significa el reconocimiento positivo de las confesiones religiosas reconocidas como tales, y especialmente de la Iglesia Católica por razones históricas, culturales, y de adscripción de la mayoría de la población. A pesar de ello el estado no asume como propia ninguna de ellas, si bien colabora con ellas. Esto significa la neutralidad. Pero en la práctica los gobiernos socialistas, con el silencio de las demás fuerzas políticas y de las restantes instituciones, han conducido esta neutralidad hasta la negación de toda referencia a DiosDios está vetado en los actos de Estado Y esto ya no es neutralidad, sino adscripción a una creencia que es el ateísmo. Solo ella niega a Dios. De esta manera el estado deja de ser laico, neutral, para pasar a profesar una fe determinada, la de que Dios no existe, y esto es una manipulación de la palabra y la ocultación de la verdad, y específicamente una aplicación falseada de la Constitución.

La sociedad que configuramos todos nosotros, hombres y mujeres, no es laica, sino plural por esta razón nos gobernamos mediante la democracia. El estado no es ateo, sino neutral, y tal  neutralidad religiosa del Estado no significa la negación de Dios personal y creador del todo, porque si lo negase ya no sería neutral

 

Es el caso del homenaje a las víctimas de la Covit-19 concebida como una ceremonia atea, Dios no existió en ningún momento y en ninguna referencia. Bajo la idea de la neutralidad, en realidad se funciona como afirmación de ateísmo. Esta práctica del gobierno del Estado debe ser rechazada porque no responde ni a la Constitución ni a la sociedad que dice representar, y nunca más debe repetirse. Y los políticos y miembros de las distintas instituciones del estado harían bien, como es común en otros países, en no vacilar en referirse a Dios y a invocarlo en sus escritos y manifestaciones cuando resulte adecuado.

PER JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL

 

 

 

Deixa un comentari »