Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

ELECCIONS AUTONÒMIQUES CATALANES DEL 21-12-2017

Estem presents a les eleccions auonomicas catalanes!
Per a més informació email info@partidofamiliayvida.es mòbil 64.707.25.25
Gràcies.
Junta Directiva Autonòmica Catalana

 

¡Estamos presentes en las elecciones auonomicas catalanas!
Para más información email info@partidofamiliayvida.es movil 64.707.25.25
Gracias
Junta Directiva Autonómica Catalana

Anuncis
Deixa un comentari »

VI CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO FAMILIA y VIDA

VI Congrés nacional del Partit Família i Vida
El passat 28 d’octubre va tenir lloc a Madrid el VI congrés de Família i Vida.
El congrés va triar nova Junta Directiva nacional.
La Junta Directiva nacional queda constituïda per:

President: Sr. D. Rafael Llorente

     Secretari: Sr. D. Urko de Azumendi

  Tresorer: Sra. Dña. Rosalía Cortés

     1er Vocal: Sra. Dña. Mª Jesús Luzán

 2ºn Vocal: Sra. Dña. Tomasa Calv

                                                    3er Vocal: Sr. Miguel Aguilella

 

Gràcies

Junta Directiva Autonòmica Catalana

 

VI Congreso nacional del Partido Familia y Vida
El pasado 28 de octubre tuvo lugar en Madrid el VI congreso de Familia y Vida.
El congreso eligió nueva Junta Directiva nacional.
La Junta Directiva nacional queda constituida por:

Presidente: Sr. D. Rafael Llorente

     Secretario: Sr. D. Urko de Azumendi

Tesorero: Sra. Dña. Rosalía Cortés

1º Vocal: Sra. Dña. Mª Jesús Luzán

2ºn Vocal: Sra. Dña. Tomasa Calva

                                                   3er Vocal: Sr. Miguel Aguilella

 

Gracias

Junta Directiva Autonómica Catalana

Deixa un comentari »

III Marxa Familiar per la Vida a Terrassa 29/10/2017

III Terrassa png

¡Prepareu-vos per gaudir de la vida!

No et perdis la diversió al Parc Vallparadís

Posa’t en forma ara per la Vida i la Família a Terrassa

Diumenge, 29 d’octubre 2017

 

III Marxa-Cursa familiar per la vida

III Run Life 5 km

La inscripció comença dimarts 3 d’octubre a

https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio/201729320/

Programa:

Obertura: 10:30 a.m.

Sortida infantil: 11:30          0,5 km

Sortida adults: 11:45           5 km

Repartiment regals:             12.45

Nota: La marxa-cursa 5K és una activitat familiar. Es pot fer caminant o corrent.

La Marxa familiar per la vida de Terrassa és un esdeveniment positiu per a corredors, caminants, famílies i grups d’associacions, escoles i altres grups que donen suport l’educació i els serveis pro-vida a Terrassa.

Si no pot assistir a la Marxa familiar per la vida, consideri una donació generosa

Aquest divertit esdeveniment familiar és una gran ocasió per a totes les edats de mostrar respecte i suport a la vida.

Javier Jáuregui, President

Associació Esportistes per la vida i la família

629406454

jjavierjauregui@gmail.com

Donatius per Casa Guadalupe

Es suggereix 5 € per família

Deixa un comentari »

Al Govern de la Generalitat i al Parlament, davant del referèndum convocat l’1 d’octubre de 2017.

 

En la societat, les persones encara que pensem de manera contrària ens regim per normes que garanteixen la convivència, el dret i la justícia.

La política ha de respectar la paraula donada, és a dir, el que es va acordar en la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual no és impediment per acordar mútuament nous canvis.

En el 1978, vàrem convenir en què el dret perquè convisquéssim tots en pau, s’assentava en la Constitució i en les lleis que d’ella s’emanaven, … que a uns els hi agradaven i a uns altres, no. I quan ha sorgit la controvèrsia, la justícia ha intervingut.

El Partit Família i Vida jurídicament es regeix pels seus estatuts de 2005 en el marc de les lleis vigents, la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia.

Els Estatuts del Partit Família i Vida:

Article 1r “El Partit “Família i Vida” es regeix pel que disposa l’article 6 de la Constitució Espanyola, en la Llei 54/1978, del 4 de desembre, les altres disposicions legals vigents, els presents Estatuts i pels Reglaments que els desenvolupin “.

Article 2n “El Partit “Família i Vida” projecta la seva acció política sobre tot l’àmbit nacional”.

Article 3º “La fi del partit “Família i Vida” és la promoció de la defensa de la VIDA i la protecció dels drets i interessos de la FAMÍLIA. Per a això, participarà en el sistema democràtic dissenyat per la Constitució espanyola, tractant de conquerir la màxima quota de poder polític per qualsevol dels mecanismes habilitats per l’ordenament jurídic.

El Partit “Família i Vida” procura la protecció de la vida humana des del mateix moment de la concepció fins a la seva finalització per causes naturals, oposant-se a qualsevol interrupció intencionada de la vida durant aquest termini, especialment, l’avortament, l’eutanàsia i la pena de mort.

El Partit “Família i Vida” entén per FAMÍLIA aquella comunitat formada per un home i una dona units en matrimoni i els seus fills”.

Article 5è “El Partit “Família i Vida” no té ni vol tenir més fins que els indicats en l’article 3r, per la qual cosa definirà la seva posició en qualsevol camp sempre amb vista a la millor consecució dels dits fins. … En cap cas es podrà establir una aliança amb un partit que tingui fins oposats total o parcialment als de “Família i Vida”.

El Partit Família i Vida manifesta:

Primer, el seu rebuig a tot el que vagi contra la convivència, la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, recolza l’actual ordenament jurídic així com la legalitat vigent que garanteixen el dret, la justícia, la convivència i la pau. Per tant, actuar contra l’actual ordenament jurídic viola la convivència social.

Segon, reitera que com qualsevol altre partit polític, participa de l’acció política i vol assolir els seus fins, a través de la legalitat i de manera honesta i honrada i treballa perquè s’acati, compleixi i respecti la Constitució de 1978 en els articles 15 , 27, 32, … així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que en l’actualitat no es compleixen.

Junta Directiva Catalana PFiV

Al Govern de la Generalitat y al Parlament ante el referéndum convocado  el 1 de octubre de 2017.

En la sociedad las personas aunque pensemos de manera contraria nos regimos por normas que garantizan la convivencia, el derecho y la justicia.

La política ha de respetar la palabra dada, y por tanto en lo que se acordó en la Constitución 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ello no es impedimento para acordar mutuamente nuevos cambios.

En 1978 convenimos que el derecho para que conviviésemos todos en paz, se asentaba en la Constitución y en las leyes que de ella emanasen,… que a unos les gustaran y a otros no. Y cuando ha surgido la controversia la justicia ha mediado.

El Partido Familia y Vida jurídicamente se rige por sus estatutos de 2005 en el marco del respeto a las leyes vigentes, Constitución de 1978 y Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Los Estatutos del Partido Familia y Vida:

Artículo 1º “El Partido “Familia y Vida” se rige por lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Española, en la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, las demás disposiciones legales vigentes, los presentes Estatutos y por los Reglamentos que los desarrollen”.

Artículo 2º “El Partido “Familia y Vida” proyecta su acción política sobre todo el ámbito nacional”.

Artículo 3º “El fin del Partido “Familia y Vida” es la promoción de la defensa de la VIDA y la protección de los derechos e intereses de la FAMILIA. Para ello, participará en el sistema democrático diseñado por la Constitución española, tratando de conquistar la máxima cuota de poder político por cualquiera de los mecanismos habilitados por el ordenamiento jurídico.

El Partido “Familia y Vida” procura la protección de la VIDA HUMANA desde el mismo momento de la concepción hasta su terminación por causas naturales, oponiéndose a cualquier interrupción intencionada de la vida durante ese plazo, en especial, el aborto, la eutanasia y la pena de muerte.

El Partido “Familia y Vida” entiende por FAMILIA aquella comunidad formada por un hombre y una mujer unidos en matrimonio y sus hijos”.

Artículo 5º “El Partido “Familia y Vida” no tiene ni quiere tener más fines que los indicados en el artículo 3º, por lo que definirá su posición en cualquier campo siempre en orden a la mejor consecución de dichos fines. … En ningún caso se podrá establecer una alianza con un partido que tenga fines opuestos total o parcialmente a los de “Familia y Vida”.

El Partido Familia y Vida manifiesta:

Primero su rechazo a todo lo que vaya contra la convivencia, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña,  respeta, respalda el actual ordenamiento jurídico así como la legalidad vigente que garantizan el derecho, la justicia, la convivencia y la paz. Por tanto actuar contra el actual ordenamiento jurídico viola la convivencia social.

Segundo, reitera que como cualquier otro partido político, participa en la acción política y quiere alcanzar sus fines, a través de la legalidad de manera honesta, honrada y trabaja para que se acate, cumpla y respete la Constitución de 1978 en los artículos 15, 27, 32,… así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que en la actualidad no se cumplen.

Junta Directiva Catalana PFyV

Deixa un comentari »

La escuela diferenciada, condenada en Cataluña

El Parlamento catalán aprueba no renovar ni conceder más conciertos en escuelas diferenciadas: la iniciativa discrimina a los padres que, constitucionalmente, eligen ese tipo de educación para sus hijos

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes, 30 de junio, una moción de Catalunya sí que es Pot (CSQEP) que insta al Gobierno de la Generalitat a que una vez finalice la vigencia de los actuales conciertos, “no renovar ni conceder ningún concierto nuevo a ningún centro que haga escolarización segregada por sexos”. Una votación que ha quedado aprobada a pesar de los votos en contra de los diputados del PDeCAT de Junts Pel Sí, de Ciudadanos y del PP.

La moción, defendida en el pleno por la diputada Jéssica Albiach, iba dirigida, según ha querido difundir CSQP, reforzar la aplicación del principio de coeducación a través de la escolarización mixta. Otro de los puntos destacados es el de la inclusión de “contenidos curriculares de educación afectivo-sexual, en la línea del modelo danés o sueco” en la educación pública catalana, donde se aborden cuestiones como “la prevención de la acoso y de las violencias machistas y la LGTBIfòbia, la prevención de relaciones afectivas sanas, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados”. Se trata de un paso más en la inclusión de la ideología de género y el relativismo sexual en la escuela.

El texto de CSQEP aprobado por el Parlamento también pone el foco en la necesidad de “tratar de manera transversal la perspectiva de género y la visibilidad de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento”. “Pretender que la vida de los hombres blancos occidentales y heterosexuales es la gran historia universal es la gran mentira del mundo”, dijo la diputada Albiach. La moción defiende concretamente que “la presencia de los diferentes sexos esté equilibrada y no tenga sesgos sexistas”

La iniciativa también insta al Ejecutivo a presentar un plan de formación específico presencial para docentes y personal de apoyo educativo en materia de coeducación, a elaborar e implementar un protocolo concreto para tratar los alumnos transgénero con la participación de las asociaciones y plataformas LGTBI y los consejos escolares, a dividir los espacios de recreo en tres áreas diferenciadas (zona de tranquilidad, zona de movimiento y psicomotricidad y zona de contactos en la naturaleza) y tratar en la comisión creada para el seguimiento del Plan para la igualdad de género en el sistema educativo de 2015 el despliegue de las propuestas aprobadas en la moción.

Por ForumLibertas.com

Deixa un comentari »

CARTA DE PFyV AL CONGRESO DE DIPUTADOS

Sr. Dña. Ana Pastor:

Desde el Partido Familia y Vida en Cataluña nos dirigimos a la Presidenta del Congreso para exponer la situación electoral que vivimos muchas personas en Cataluña.

El pasado 20 de diciembre de 2016 y a petición nuestra, el Partido Familia y Vida en Cataluña fue recibido por  la Comisión de Peticiones del Parlament  y expusimos, la necesidad de que Cataluña cuente con una ley electoral propia, para que el electorado, los candidatos y los partidos -todos los partidos puedan presentarse en igualdad de condiciones-.

Cataluña es la única comunidad, que carece de ley electoral propia, y por tanto obligada a regirse por la ley electoral española.

La propuesta que hicimos al Parlament es que legisle una ley electoral propia, igual a la ley electoral española previa a la modificación de enero de 2011, que obliga a los partidos sin representación a recoger avales, algo que permitiría la participación ciudadana y facilitaría que los partidos sin representación no tuvieran que recoger avales.

La respuesta de la Comisión de Peticiones: Ahora la ley electoral no se abordara dada la dificultad de ponerse de acuerdo los distintos partidos políticos en el Parlament ya que estamos inmersos en el proceso constituyente.

Ahora nos dirigimos al Congreso de Diputados: Somos muchos los catalanes que se nos discrimina en nuestra tierra de manera injusta porque no tenemos representantes en el Parlament, por tanto no nos podemos sentir representados por los partidos del Parlament.

Si bien, sí que los partidos sin representación estamos acogidos a la vigente ley de partidos, pero  sin  poder presentarnos a las elecciones autonómicas en igualdad de condiciones que el resto de españoles, ni como candidatos, ni ejercer el derecho a sufragio en igualdad de condiciones que el resto de las Comunidades Autónomas, en que se puede ser candidato y ejercer el derecho de sufragio según su afinidad a un partido u otro. A los ciudadanos se nos impide el ejercicio del sufragio en base a haber  o no haber alcanzado un número de avales, cuando a los otros partidos no se les exige y sus candidatos pueden ser votados y su electorado los puede escoger.

Proponemos al Congreso de Diputados que modifique la ley electoral española para que TODOS los catalanes en unas elecciones autonómicas catalanas podamos ser elegidos en igualdad de condiciones y evitar la discriminación y la injusticia a que estamos sometidos.

Por todo ello solicitamos una reunión para exponer personalmente este agravio comparativo.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Josep Carreras García, secretario

Partit Família i Vida a Catalunya

Deixa un comentari »

Así es Lasso el candidato provida que puede enterrar el socialismo bolivariano en el Ecuador de Correa

Deixa un comentari »

FEMINISME DE GÈNERE

La dona ha ocupat, al llarg de la història, de la humanitat, una posició subordinada. Els feminismes, sobretot al segle XX, van començar a canviar la situació.

Però no hi ha només un feminisme, sinó moltes interpretacions de com s’ha d’organitzar la societat en clau de gènere. El mateix  terme “gènere”, s’entén de maneres diferents.

El feminisme de gènere és un feminisme radical i revolucionari, que s’ha establert a molts nivells com a paradigma hegemònic de les qüestions relacionades amb la identitat sexual, la sexualitat, i les relacions entre dones i homes.

Deixa un comentari »

Donar Vida

Felicitem al Diari de Terrassa per l’excel·lent reportatge del passat dissabte 20, i donem les gràcies a les mares terrassenques per la generosa donació que fan de la seva llet materna, per als nadons prematurs i vulnerables, i que per diferents motius, les mares biològiques no poden atendre com seria el seu desig. La llet materna reporta molts beneficis als nadons.

Segons el bloc del Bang de Sang i Teixits, la llet materna evita el risc de patologies digestives o intestinals o el dèficit immunitari. A més, després de les cirurgies de l’aparell digestiu, la llet materna és mes fàcil de digerir i facilita la recuperació intestinal. El seu consum redueix les infeccions generalitzades greus i combat les necrosis intestinals.

Josep Carreras García

Partit Família i Vida a Terrassa

 

Deixa un comentari »

La Plataforma Catalunya-ONU denuncia limitaciones al derecho de los padres a elegir centro educativo

Así lo ha comunicado la responsable del Focal Point on the Family de la ONU, Renata Kaczmarska

Las Naciones Unidas han decidido para este año que el Día Internacional de la Familia que se celebra el 15 de mayo esté focalizado en el tema de “Familia, educación y bienestar”, destacando también la importancia del rol de las familias en las políticas orientadas a mejorar la calidad de educación y al desarrollo sostenible. Así lo ha comunicado la responsable del Focal Point on the Family de la ONU, Renata Kaczmarska, a las instituciones familiares relacionadas con la ONU.

La Plataforma per la Família Catalunya-ONU ha organizado en esta línea un ciclo de conferencias sobre temas educativos que se desarrollan en Barcelona los viernes del mes de mayo. Por otro lado, la Plataforma hace pública la siguiente Declaración, en la que critica la actuación de los Gobiernos de algunas Comunidades Autónomas de España que están limitando el derecho de los padres a escoger el centro que deseen para sus hijos en función de sus convicciones morales o religiosas:

“Algunas Comunidades Autónomas han eliminado de manera arbitraria conciertos educativos con centros escolares, varios de ellos relacionados con instituciones católicas. Denunciamos este hecho, que vulnera el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a elegir los centros y que sus hijos reciban formación religiosa o moral según sus convicciones.

“Este reconocimiento del derecho de los padres a elegir la educación de los hijos está también claramente definido en diversas declaraciones de las Naciones Unidas”.

“Pedimos también, en concreto, al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que no limite esta libertad, como está ocurriendo en otras CC.AA. de España”.

En otro orden de cosas, la Plataforma pide a los ayuntamientos de Cataluña que el Día Internacional de la Familia la bandera de la Familia –también reconocida por la ONU- ondee en los ayuntamientos, de forma similar a cómo se hace en las celebraciones de otras jornadas.

La Plataforma per la Família Catalunya-ONU, ha recordado, además, tanto al Gobierno catalán como al español, la importancia de avanzar hacia la prestación universal por hijo a cargo, sin límite en la renta, como existe en la mayor parte de países de Europa.

Por Daniel Arasa, periodista

Deixa un comentari »