Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

Eleccions Catalanes del 14 de febrer de 2021 i suspensió de la convocatoria del 30 de maig

La Junta Electoral Provincial de Barcelona exclou el Partit Família i Vida de les eleccions de el 14 de febrer de 2021 per la falta de 4.195 avals i que exigeix ​​la legislació catalana diferent del resta d’Espanya.

En resposta a l’acord adoptat per la Junta Electoral Provincial de Barcelona avui 2021.01.19, comunicat a el Partit Família i Vida a les 21h presentem queixa davant aquesta mateixa Junta Electoral Provincial per les raons següents:

-El TSJC ha deixat sense efecte el Decret d’ajornament de les eleccions a Parlament de Catalunya.

-Hi ha una situació de pandèmia aguditzada trobant-nos en el moment de més risc des de l’inici de la mateixa tant en nombre de contagiats, i en nombre de defuncions per la Covid-19.

Hi ha un Estat d’Alarma justificat, declarat amb efectes fins al maig d’aquest any.

Conclusió: No es pot exigir a cap partit polític que per la seva participació en les eleccions contravingui els dos fets citats posant en risc la salut i la vida dels que avalin la seva participació ni dels que sol·liciten tals avals. Això és contrari als principis constitucionals arts. 15; 17; 20.2; 23.1 i 2; 23.1 i 2:
ÉS INADMISSIBLE LA DISCRIMINACIÓ RESPECTE DE LA SITUACIÓ D’ALTRES COMUNITATS AUTÓNIOMAS ON ELS ELECTORS I ELEGIBLES NO HAN DE POSAR EN RISC LA SEVA SALUT I / O LA SEVA VIDA PER MITJÀ TAL SISTEMA D’AVALS.

PARTIT FAMÍLIA I VIDA

Pau Sanfeliu Arboix, representant davant aquesta Junta Electoral de Barcelona.

info@partidofamiliayvida.es

Deixa un comentari »

Suspensió electoral Catalana del 14 de febrer de 2021 i convocatòria pel 30 de maig

DON JOSÉ MARIN RILLO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
DE BARCELONA
CERTIFICO: Que en la sesión del día 16 de enero de 2021, esta Junta Electoral Provincial ha adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA como
consecuencia del Decret 1/2021, de 15 de enero de 2021.
El día 16 de enero de 2021 se ha publicado en el DOGC el Decret 1/2021, de 15 deenero de 2021, por el que:
1. Se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlament de Catalunya convocadas para el día 14 de febrero de 2021, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19.
2. Se decreta que las elecciones la Parlament de Catalunya se convocaran para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en Catalunya y con la deliberación previa del Govern de la Generalitat de Catalunya.
ACUERDO:
1. Los integrantes de la Junta Electoral Provincial de Barcelona abajo firmantes acuerdan dar por concluida la actividad de esta Junta Electoral.
2. Notifíquese el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos intervenientes y a la Junta Electoral Central.
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y surta los efectos oportunos se expide la presente en Barcelona a 16 de enero de 2021.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Els agraïm la seva tasca. Quedem a la seva disposició Partit Família i Vida

Deixa un comentari »

Programa – Eleccions Catalanes 14-02-2021

Agraïm a tots els candidats / es que han fet possible la presentació de la candidatura de PFiV a les eleccions catalanes del 2021.02.14 en el dia d’ahir 2021.01.11.

Gràcies!

PROGRAMA ELECTORAL

PARA TI,  ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?
VOTA, FAMILIA Y VIDA

SÍ A LA VIDA

Respetaremos la ley y el derecho natural a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Todos tienen derecho a la vida.

Reivindicamos el derecho a la vida por encima del “derecho a abortar”.

Reivindicamos la ley electoral que garantice la participación en igualdad entre catalanes evitando la discriminación vigente desde 2011.

Ayudaremos a las familias a tener los hijos que deseen. En la actualidad la tasa de natalidad se sitúa en 1,1 hijos por mujer cuando debería ser 3 para garantizar el relevo generacional.

Exigiremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas sobre las alternativas y consecuencias del aborto.

Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción para reducir el aumento de abortos. En Cataluña se practicaron 21.015 abortos en 2018 frente a los 19.686 de 2017

Facilitaremos a los adolescentes formación en educación sexual y afectividad, siempre con el consentimiento de los padres.

SÍ AL BÉ COMÚ

Impulsarem l’Estat de Benestar en l’actualitat trencat.

Promourem la plena ocupació perquè les famílies visquin dignament.
Impulsarem un projecte d’habitatges per als joves.

Reduirem la despesa en l’administració pública eliminant les duplicitats.

Baixarem els impostos. Reduirem l’endeutament.
Garantirem una despesa pública responsable.
Garantirem que les subvencions compleixin la finalitat per a la qual han estat concedides.

Promourem l’assistència i la inserció social de les víctimes de la pobresa i l’exclusió social.

Rehabilitarem social i laboralment a les persones marginades i sense recursos.

SÍ A LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

Promoveremos la libertad de educación.

Ofreceremos a los padres la formación necesaria para acompañar a sus hijos en las diferentes etapas de la vida.

Invertiremos en Investigación + Desarrollo + Innovación en la universidad, en el sector industrial y empresarial.
Trabajaremos por una Cataluña más sostenible y ecológica.

Garantizaremos la educación pública de calidad basada en valores.

Respetaremos el ideario de los padres en las aulas, evitando el adoctrinamiento ideológico.

Estableceremos mecanismos de ayuda y apoyo a los alumnos y las familias en los casos de fracaso escolar y problemas de integración social.

Respetaremos los fundamentos culturales de Cataluña.

SÍ A LA FAMÍLIA

Impulsarem el mandat de la Unió Europea en polítiques pro-família, reforçant la família formada per un home i una dona, els quals, units en matrimoni, són la comunitat natural i el millor lloc per educar els nens.

Afavorirem amb mesures fiscals i econòmiques a les dones que lliurement opten per desenvolupar la seva tasca professional a casa seva.

Promourem la mediació per a les famílies en perill de ruptura, afavorint la resolució de conflictes i preservant la unitat familiar.

Fomentarem mesures per conciliar la vida laboral i familiar.
Davant les iniciatives legislatives que es promoguin, es buscarà sempre la defensa de la família i la vida sense excepció ..

Deixa un comentari »

Diumenge 20 de Desembre a les 11:00: Defensem la llibertat d’ensenyament

*Diumenge 20 de Desembre a les 11:00: Defensem la llibertat d’ensenyament*

Si no ho aturem *les administracions triaran per TU l’escola dels teus fills*.

Encara hi som a temps, sortim el diumenge a defensar els nostres drets. Totes les mobilitzacions a mesplurals.cat.

Recorda, no hi ha restriccions de mobilitat: mesplurals.cat/senserestriccions.

El que defensem és molt sencill: #JoTrioEscola

Som-hi!! 🚀🚀

Deixa un comentari »

LLIBERTAT D’EDUCACIÓ, DAVANT EL PENSAMENT ÚNIC D’ERC

Deixa un comentari »

Revés a Educació: la justícia obliga preventivament a renovar sis anys els concerts a les escoles que separen per sexe

L'entrada de l'escola Xaloc, el centre per a nens vinculat a l'Opus Dei de l'Hospitalet / MANOLO GARCIA

El Govern interposarà un recurs perquè manté la voluntat de retirar la subvenció als centres de l’Opus

L’entrada de l’escola Xaloc, el centre per a nens vinculat a l’Opus Dei de l’Hospitalet / MANOLO GARCIA

Revés judicial al departament d’Educació en el seu intent de suprimir les subvencions públiques a les escoles que separen els alumnes per gènere. Segons ha sabut l’ARA, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) va concedir dijous les mesures cautelars que van demanar els 11 centres concertats que separen per gènere, la majoria vinculats a l’Opus Dei, cosa que dificulta molt els plans del Govern per retirar-los el concert, tal com havien anunciat des de la conselleria d’Educació des que Josep Bargalló va accedir al càrrec

El Govern retira el concert als 11 centres que separen per sexe però els dona un any de pròrroga abans de fer-ho efectiu

El TJSC deixa en suspens així la resolució que va aprovar el departament d’Educació a finals de juny d’aquest any en què deia que no es renovaven els concerts educatius a les escoles Canigó, Bell-lloc, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró perquè “no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha de ser objecte d’atenció preferent”. En la mateixa resolució, però, donava un any de marge als centres i els prorrogava un curs els concerts, i no sis cursos, com sí que va fer per a tots els altres centres concertats del país. El departament va al·legar que amb aquesta pròrroga les famílies que volen portar els seus fills i filles a aquests escoles “sabran que és l’últim curs que ho podran fer” de manera gratuïta. 

La secció cinquena de la Sala contenciosa administrativa concedeix a aquests 11 centres les mesures cautelars que havien demanat i obliga el departament a atorgar-los la subvenció “de la mateixa manera que s’ha fet per als altres col·legis als quals sí que s’ha renovat el concert, és a dir, per a un període de sis cursos escolars, a comptar a partir de l’inici del curs 2020-2021”. Això suposaria que fins al curs 2026-2027 aquests centres tindrien garantides les subvencions si finalment la justícia els dona la raó en la sentència definitiva. 

Arguments econòmics i pedagògics 

La interlocutòria recull dos arguments clau per obligar la Generalitat a renovar el concert durant sis cursos. El primer argument és econòmic: els jutges expliquen que retirar les subvencions a aquestes escoles suposaria una “disminució d’ingressos que sense dubte afectarà la seva situació econòmica”. Tot i que la interlocutòria diu que els centres afectats “no han aportat documentació que acrediti el risc que suposa la denegació del concert des del punt de vista de la seva viabilitat”, els magistrats consideren que la pèrdua del concert provocaria que les famílies haguessin d’assumir el cost de l’ensenyament i, en conseqüència, canviessin els fills de centre. A més, els 11 centres afectats serien “menys atractius davant altres col·legis privats que sí que tinguin concert, o davant dels centres públics”, cosa que els deixa en una posició “de clar desavantatge”. 

L’altre argument és pedagògic. La interlocutòria recull que aquest suposat canvi d’escola repercuteix en les famílies i sobretot en els alumnes que hi ha escolaritzats, que es veuran “apartats dels seus companys, hauran d’adaptar-se a la metodologia del nou col·legi”. Una adaptació, diuen els jutges,  que “requereix un temps més o menys llarg i que pot, fins i tot, repercutir en els seus resultats acadèmics”.

Segons els jutges, prorrogar sis anys aquests concerts “no sembla que hagi de suposar un greu perjudici per als interessos públics”, sobretot perquè ja han estat concertats fins ara. Ara bé, un dels magistrats, Pedro Luís García, ha emès un vot particular en què discrepa de la decisió presa per la sala i també dels arguments que la sustenten. Pel que fa al primer argument, l’econòmic, García considera que la “ocultació de dades rellevants” per part dels 11 centres afectats no permet provar el risc que els suposaria perdre el concert, així com tampoc han demostrat que el decret del Govern hagi tingut efectes en la preinscripció escolar. Sobre el segon, de caire pedagògic, el magistrat diu que les famílies “són conscients de les característiques” d’aquestes escoles i que aquestes poden deixar d’estar concertades. 

El jutge afegeix un tercer argument. García assegura que el dret a l’educació gratuïta “no comprèn el dret a la gratuïtat en qualsevol centre educatiu i en qualsevol circumstància”. “No hi ha un dret de la família a un centre concret i d’unes característiques o perfil docent concret; sí hi ha un dret fonamental constitucional que empara una plaça en l’ensenyament públic, cosa que està garantida”, ha afirmat. 

Els centres donen per fet el concert

Els centres afectats ja donen per fet el concert. “El tribunal ha sigut molt clar i una vegada més ratifica el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu de Catalunya”, ha expressat en una circular Teresa Martínez, consellera delegada d’Institució Familiar d’Educació, la plataforma a la qual pertanyen bona part d’aquests centres, en què garanteix a les famílies que “es renovaran els concerts a la primària per sis anys fins al curs 2026-2027”. 

Ara bé, el departament d’Educació té cinc dies hàbils per interposar un recurs a aquestes mesures cautelars, i ja té clar que anirà fins al final en aquest assumpte. Fonts de la conselleria consultades per l’ARA han assegurat que interposaran el recurs perquè mantenen “la voluntat de no renovar aquests concerts, i més ara, quan hi ha un consens majoritari a l’Estat demostrat la setmana passada amb l’aprovació al Congrés de la llei d’educació”. 

La llei Celaá prohibirà que les escoles concertades separin els alumnes per sexe

En efecte, la notícia arriba pocs dies després que al Congrés de Diputats s’aprovés la nova llei d’educació, que entre altres modificacions prohibeix que les escoles concertades separin els alumnes per sexe, una pràctica que actualment fan 11 centres a Catalunya i 87 a tot l’Estat, la majoria vinculats a l’Opus Dei, i on nens i nenes estudien separats. Una esmena acordada pel PSOE, Unides Podem i ERC estableix que les escoles sostingudes “parcialment o totalment amb fons públics” han de desenvolupar “el principi de coeducació a totes les etapes educatives” i “no separaran l’alumnat pel seu gènere”. 

La llei Celaá com a teló de fons

Mentre que el departament d’Educació (en mans d’ERC) creu que la nova llei empara les decisions que han anat prenent aquest any en la línia de retirar el concert, el sector avisa que hi plantarà batalla. En la mateixa circular, els centres que separen per sexe llancen un missatge de tranquil·litat a les famílies: “Aquest punt és contrari a les sentències del Tribunal Constitucional de l’abril del 2018 on es reconeix que «els centres d’educació diferenciada han de poder accedir al sistema de finançament públic en condicions d’igualtat respecte a la resta de centres educatius, sense que el caràcter del centre com a centre d’educació diferenciada pugui esdevenir un obstacle per a l’esmentat accés». Per tant, estem convençuts que el màxim òrgan judicial de l’Estat declararà la inconstitucionalitat d’aquest article”.

A la carta, la consellera delegada d’Institució Familiar també assegura que els tribunals “sempre han donat la raó” als centres i recorda que la llei Celaá “neix sense consens” i amb “molta controvèrsia per la forta càrrega ideològica i els seus plantejaments contraris a l’escola concertada i al dret de les famílies a triar escola”. 

El Congrés enterra la llei Wert dividit pel català i l'escola concertada

El Congrés enterra la llei Wert dividit pel català i l’escola concertada

Una decisió “aberrant” segons els sindicats

Els sindicats d’educació han carregat contra la decisió del TSJC. En declaracions a l’ACN, el portaveu d’USTEC, Xavier Díez, ha titllat la interlocutòria d'”aberració” i ha exigit al departament que “desobeeixi” la resolució judicial, que consideren “contrària als drets fonamentals”. Des de CCOO, Manel Pulido també ha dit que la conselleria ha de fer “tot el possible” per evitar que la suspensió s’acabi materialitzant. 

PER LAIA VICENS PER ARA.CAT

Deixa un comentari »

ARA ÉS L’HORA D’APUNTAR-SE PER LLUITAR CONTRA L’EUTENÀSIA I A FAVOR DE LA VIDA

 

En la intervenció al Senat d’aquest dimarts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar el programa legislatiu del seu govern. Del conjunt del programa, hi ha dues lleis que vull esmentar perquè incideixen d’una manera frontal i contrària tant a la llei natural com a les conviccions cristianes. Són les que fan referència a l’eutanàsia i a la nova llei d’educació, que una vegada més es debatrà al Congrés sense un consens previ.

Situem el focus en la de l’eutanàsia perquè és la que pot tenir uns efectes més immediats. La proposició de llei, que no el projecte, fa setmanes que està en stand by a l’ordre del dia de la Mesa del Congrés, de manera que s’ha anat prorrogant setmana rere setmana, mes rere mes, la presentació d’esmenes. Però ara és possible que comenci la batalla de veritat perquè aquest dijous el Plenari del Congrés debatrà i previsiblement refusarà les dues esmenes a la totalitat, una presentada per Vox i l’altra pel PP. Sobre aquest fet cal fer una breu reflexió: només aquests dos partits s’oposen clarament a la llei de l’eutanàsia, mentre que tots els altres, inclòs el PNB, PDeCAT, JxCat, l’assumeixen. També ho fa Cs que en aquestes qüestions no es diferencia gaire de la concepció antropològica i moral del PSOE. Fins i tot els dos partits que s’hi oposen són incapaços d’unir els seus punts de vista i presentar una esmena comuna. Evidentment, no tant per dificultat dels continguts com per problemes de posicionament polític d’uns i altres. El panorama polític des d’un punt de vista cristià és per tant ben negatiu i això ens hauria de fer pensar… i actuar.

El procediment a seguir amb la tramitació de l’eutanàsia té una data clau que és el 16 de setembre, que és quan la Mesa es tornarà a reunir. Si decideix mantenir la pròrroga serà un clar indicador que no volen donar aquesta batalla ara, quan és tan recent la gran mortaldat de gent gran. Però també  és possible que acordin iniciar ja la tramitació de les esmenes parcials que portarien a la fase final de la llei. Si el resultat fos la segona opció, e-Cristians juntament amb l’Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, Federación de Asociaciones Pro vida, Foro de la Familia i One of Us, junt amb una setantena d’organitzacions més, iniciaríem una campanya a nivell global per oposar-se a la llei i plantejar la necessitat d’un pla de cures pal·liatives per a tota la població.

Ja des d’ara et crido a que participis i ajudis en aquesta acció. El problema de l’extensió de la cultura de la mort en aquesta societat, està en gran manera causada per la feblesa de la resposta cristiana que admet amb fatalitat que la iniciativa l’emprenguin uns altres i que ells no passin de l’àmbit de la lamentació, que és, en realitat, una actitud ben poc cristiana. “A Dios rogando y con el mazo dando” diu la dita en castellà.

Et convido a que ens comuniquis la teva voluntat de participar en la mesura que et sigui possible enviant un e-mail a secretaria@e-cristians.net i també et convido a que proposis a altres persones a que s’apleguin amb nosaltres per guanyar la batalla de la vida.

Només cal recordar el que ha succeït amb la gent gran sense llei d’eutanàsia, per pensar que podria haver passat si aquesta hagués estat vigent.

PER JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL

Deixa un comentari »

EN FRANCIA SE PODRÁ ABORTAR HASTA UN DÍA ANTES DEL NACIMIENTO

Francia

 

Alliance Vita calificó la reforma como “una ruptura ética total”, ya que la “ley cuestiona seriamente los derechos de los más frágiles de nuestra sociedad, ignorando los principios fundamentales de la ecología humana”

En Francia se podrá abortar hasta un día antes del nacimiento de un bebé. Un paso en la radicalización de la visión del aborto y de la cultura de la muerte que cobra fuerza en el país galo.

Infocatólica ha informado de que la Asamblea Nacional de Francia, una de las dos cámaras que componen el parlamento, aprobó un proyecto de ley que introduce el aborto libre durante todo el embarazo bajo la causal de “angustia psicosocial”, que significa que se puede abortar hasta justo antes de que el niño nazca.

“La interrupción del embarazo se considera sobre la base de que la continuación del mismo pone en grave peligro la salud de la mujer, pudiendo este peligro resultar de la angustia psicosocial”, así se reformó el artículo 20 de la Ley de Bioética, votado en segunda lectura en la Asamblea Nacional la noche del 31 de julio al 1 de agosto, explica Aciprensa.

De los 577 miembros de la Asamblea Nacional de Francia, solo participaron en el debate 101 diputados. De estos, 60 votaron a favor de las enmiendas y 37 en contra; los otros cuatro se abstuvieron.

Alliance Vita, un grupo provida francés, calificó la reforma al proyecto de Ley de Bioética como “una ruptura ética total”, ya que la “ley cuestiona seriamente los derechos de los más frágiles de nuestra sociedad, ignorando los principios fundamentales de la ecología humana”.

Además criticó que la votación fuera realizada “en plena noche, sin previo anuncio ni estudio de impacto, de una enmienda que hace estallar el marco del aborto en Francia al añadir un criterio inverificable de ‘angustia psicosocial’ para la interrupción médica del embarazo, permitiendo un aborto hasta el último día del mismo”.

El Obispo de Montauban, monseñor Bernard Ginoux, también se pronunció en Twitter. “Voto de la Asamblea Nacional. Así mueren las civilizaciones y es así como el espíritu de un pueblo se reduce a la nada. Los que vendrán después de nosotros corren un gran peligro”, expresó.

El proyecto de Ley de Bioética ahora regresará al Senado de Francia para una segunda lectura, donde puede ser nuevamente enmendado, antes de ser sometido a votación por un comité conjunto de las dos cámaras a finales de 2020. Sin embargo, la decisión de la Asamblea Nacional es definitiva cuando no se puede llegar a un consenso.

El antecedente de Francia: Nueva York y Holanda

Esta radicalización del aborto ya ha sucedido en otros lugares del planeta como en la ciudad de Nueva York y en Holanda.

Como ya informó en 2019 ForumLibertas, Nueva York aprobó entonces la norma más extrema que jamás haya habido en Estados Unidos en materia del aborto. La capital permite desde entonces a las mujeres abortar a sus bebés hasta, incluso un día antes del nacimiento del mismo.

La situación resulta paradójica a la vez que dramática porque si una madre tiene un hijo y lo asesina, comete un infanticidio y es ilegal, si lo hace el día anterior aduciendo problemas de bienestar es perfectamente legal.

POR FORUM LIBERTAS

Deixa un comentari »

L’AVORTAMENT EN 2020 ÉS LA PRIMERA CAUSA MUNDIAL DE MORTALITAT

Deixa un comentari »

EL CONTRASTE DEL ESTADO DE ALARMA: EL ABORTO SIGUE SIENDO “ATENCIÓN DE URGENCIA”, PERO NO SE PUEDE IR A MISA

 

 

El estado de alarma sanitario provocado por la pandemia del Coronavirus está dejando situaciones esperpénticas. Mientras no se está permitiendo que los fieles accedan a las misas, se publicita que el aborto sigue siendo una “atención de urgencia”.

Un anuncio en el diario El País de la Asociación Derechos sexuales y Reproductivos (en su traducción del catalán) promueve la cultura de la muerte a partir del aborto promocionándolo incluso en los tiempos que se vivien.

El anuncio, que se puede ver a continuación, afirma: “La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) continua siendo una atención de urgencia a la cual se puede acceder a través de los servicios de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIRs) de referencia en Cataluña”.

Y continúa, “También siguen operativas las clínicas por el IVE instrumental y el Centro Joven de Atención a las Sexualidades (CJAS) como espacio de atención”. A continuación  el anuncio de El País:

 

El aborto, la “gran pandemia mundial”

En relación al aborto y la situación que vivimos, un obispo italiano ha denunciado que “la gran pandemia mundial es el aborto legal”, que mata seis millones de seres humanos al año.

Para monseñor Alberto María Careggio, obispo emérito de la diócesis de Ventimiglia y Sanremo, Italia, existe un virus que hace mucho tiempo se arrastra en el mundo. Hay una gran pandemia que nadie osa apuntar: seis millones de abortos legalizados en el planeta todos los años.

En un artículo publicado en el portal de la diócesis, el prelado asegura que no es posible saber “cuánto tiempo durará la pandemia del coronavirus, ni cuántos días todavía tendremos que oír el boletín de las muertes, los infectados y los recuperados. ¿Qué ocurriría si lo mismo fuese hecho para los más de seis millones de abortos legalizados en todo el mundo? Esa también es una pandemia que mata la conciencia de aquellos que la practican y la de los gobernantes que, al legislar, pretenden eliminar el horror del asesinato“.

Finalmente, concluye, “legalizar no significa para nada moralizar una acción que es contra la vida: se dice popularmente que [el aborto] clama venganza delante de Dios; ¡y bien, es así! El heroísmo de todos aquellos que hacen lo posible para salvar la vida de otras personas con el riesgo propio es más edificante. Eso enuncia que el mal no tiene la última palabra. De la catástrofe y los escombros de esta pandemia, debemos esperar el despertar de esos valores humanos y cristianos, de amor y solidaridad, de altruismo y generosidad, de compasión y ternura, adormecidos, pero no desaparecidos: son y continúan siendo la marca de la mano de Dios que él quería crear al hombre a su imagen, semejanza y sueños de nuevos hombres para una nueva sociedad”.

POR FORUM LIBERTAS

Deixa un comentari »