Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

ELECCIONS AL PARLAMENT 2017

El PFiV no pot presentar-se a les eleccions autonòmiques al Parlament de 2017.12.21 degut a l’incompliment de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General que regeix la Comunitat Autònoma de Catalunya donada la manca d’una llei electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprova la candidatura de PFiV per la falta de 4.157 avals.

La manca d’aquests avals impedeix que la nostra candidatura sigui present el 21/12/17.

Volem comunicar:

1r Lamentem i demanem disculpes als afiliats, simpatitzants, electors i a la societat en general per no haver posat més mitjans, per a què les paperetes de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) siguin presents a les eleccions autonòmiques al Parlament del 21 / 12/2017.

2n Des d’avui renovem l’impuls que hem vingut fent fins ara, perquè el nou Parlament autonòmic legisli una llei electoral catalana que deixi de discriminar injustament als catalans de la resta d’espanyols i a Catalunya de la resta de Comunitats.

Atentament,

Junta Directiva Autonòmica Catalana

 

 

 

El PFiV no puede presentarse a las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017 al incumplir la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General que rige en la Comunidad Autónoma de Cataluña a la falta de una ley electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprueba la candidatura de PFiV por la falta de 4.157 avales.

La falta de dichos avales impide que nuestra candidatura esté presente el 21/12/17.

Comunicamos:                

1º Lamentamos y pedimos disculpas a los afiliados, simpatizantes, electores y a la sociedad en general por no haber puesto más medios, para que las papeletas de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) estén presentes en las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017.

2º Desde hoy renovamos el impulso que hemos venido haciendo hasta ahora, para que el  nuevo Parlament autonómico legisle una ley electoral catalana que deje de discriminar injustamente a los catalanes del resto de españoles y  a Cataluña del resto de Comunidades.

Atentamente,

Junta Directiva Autonómica Catalana

 

Anuncis
%d bloggers like this: