Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

ELECCIONS MUNICIPALS 28 MAIG 2023. (IV) PER A TU, QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT? VOTA FAMÍLIA I VIDA

SÍ AL BIEN COMÚN

• Impulsaremos la plena ocupación y bonificaremos a las empresas para acabar con el paro, que reduce la dignidad de las personas y de sus familias.
• Reduciremos el gasto público, eliminaremos duplicidades y disminuiremos la deuda municipal.
• Garantizaremos un gasto público sostenible y responsable. Reduciremos el despilfarro del Ayuntamiento.
• Reduciremos los impuestos a las familias y a las empresas para aumentar su liquidez.
• Garantizaremos que las subvenciones cumplan la finalidad para la que han sido otorgadas.
• Promoveremos la asistencia y la inserción social de las víctimas de pobreza y exclusión.
• Rehabilitaremos social y laboralmente a las personas marginadas y sin recursos.
• Trabajaremos para que los que controlan el poder del dinero hagan posible que llegue a todos los que no disponen de lo necesario para vivir.
• Potenciaremos el bienestar social favoreciendoque todas las actividades económicas, industriales, de investigación, educativas, comerciales y financieras trabajen en esta dirección.

Deixa un comentari »

ELECCIONS MUNICIPALS 28 MAIG 2023. (III) PER A TU, QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT? VOTA FAMÍLIA I VIDA

SÍ A LA LLIBERTAT D’EDUCACIÓ

 • Millorarem l’educació pública i concertada amb més recursos econòmics i de personal.
 • Promourem que els pares tinguin la llibertat d’escollir l’educació dels seus fills.
 • Reduirem els costos de l’educació per garantir a les famílies la llibertat d’escolarització. Cal reconèixer que l’escolarització en escoles concertades allibera recursos en benefici de les escoles públiques.
 • Vetllarem perquè es respecti l’ideari dels parea les aules i s’eviti l’adoctrinament ideològic.
 • Potenciarem la investigació, el desenvolupament i la innovació en el sector industrial i empresarial, i donarem suport a les entitats d’innovació tecnològica.
 • Respectarem els fonaments culturals de Catalunya.
 • Garantirem la llibertat, amb transversalitat des de l’esquerra fins a la dreta.
 • Vetllarem perquè no es gastin diners públics en la ideologia de gènere.
 • Facilitarem la formació sexual i afectiva dels adolescents, sempre amb el consentiment dels pares.
 • Fomentarem la cultura de l’esforç i l’excel·lència, ja que els infants d’avui són el futur de Catalunya.
Deixa un comentari »

ELECCIONS MUNICIPALS 28 MAIG 2023. (II) PER A TU, QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT? VOTA FAMÍLIA I VIDA

SÍ A LA VIDA

 • Todos tienen derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte por causas naturales.
 • Respetamos la ley y reivindicamos el derecho ala vida por encima del “derecho a abortar”. El TC, en una sentencia de 1985, señala que la vida del nasciturus -el que nacerá- es un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger.
 • Reduciremos el número de abortos fomentando la reflexión y la información. En 2020, en Catalunya se practicaron 18.964 abortos. Nosotros queremos que las ciudades catalanas sean CIUDADES DE LA VIDA.
 • Promoveremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas sobre las consecuencias del aborto y las alternativas posibles.
 • Potenciaremos ciudades demográficamente sostenibles impulsando el relevo generacional a 2,1 hijos por madre (en la actualidad en España este relevo ha descendido a 1,19 hijos por madre).
 • Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción,
  entre otras.
 • 100 % a favor de la cultura de la vida.
Deixa un comentari »

ELECCIONS MUNICIPALS 28 MAIG 2023. (I) PER A TU, QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT? VOTA FAMÍLIA I VIDA

SÍ A LA FAMÍLIA

 • Impulsarem polítiques que reforcin la família formada per un home i una dona units en matrimoni. Aquesta és la comunitat natural per a l’escalf dels fills i l’àmbit de creixement de les seves aptituds i felicitat.
 • Promourem la mediació per resoldre els conflictes i preservar la unitat de les famílies en perill de ruptura.
 • Afavorirem amb mesures fiscals i econòmiques que un dels cònjuges pugui optar lliurement perdesenvolupar la seva tasca professional a la llar.
 • Fomentarem mesures per conciliar la vida familiar i laboral.
 • Potenciarem les unitats de medicina pal·liativa als centres mèdics per atendre els malalts terminals i facilitarem l’atenció a domicili.
 • Ajudarem les famílies a tenir els fills que desitgin.
 • Davant les iniciatives legislatives que es promoguin, defensarem sempre la família i la vida.
 • Oferirem als pares la formació i informació necessària per acompanyar els seus fills en les diferents etapes de la vida.
 • Impulsarem un projecte d’habitatge per a matrimonis joves.
Deixa un comentari »

ELECCIONS LOCALS 26 MAIG 2019 (II) PROGRAMA ELECTORAL

“Com ja és habitual, el PFyV es presenta de nou a les eleccions municipals de Terrassa per defensar els interessos i els drets de les famílies i dels qui encara no tenen veu per defensarlos. La campanya s’inaugurarà el proper dissabte dia 13 a les 10 del matí amb un acte devant de l’ajuntament.”

Deixa un comentari »

ELECCIONS LOCALS 26 MAIG 2019 (I), PROGRAMA ELECTORAL

 

PER A TU, QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT?

VOTA, FAMÍLIA I VIDA

 

SÍ A LA VIDA

Respetaremos la ley y el derecho natural a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Todos tienen derecho a la vida.

Reivindicamos el derecho a la vida por encima del “derecho a abortar”.

Ayudaremos a las familias a tener los hijos que deseen. En la actualidad el relevo generacional se sitúa en 1,31 hijos por mujer.

Exigiremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas sobre las alternativas y consecuencias del aborto.

Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción. En Catalunya se practicaron 18.620 abortos en 2017.

Facilitaremos a los adolescentes formación en educación sexual y afectividad, siempre con el consentimiento de los padres.

SÍ A LA LLIBERTAT D’EDUCACIÓ

Promourem la llibertat d’educació.

Oferirem als pares la formació necessària per acompanyar els seus fills en les diferents etapes de la vida.

Invertirem en Investigació + Desenvolupament  + Innovació a la universitat, en el sector industrial i empresarial. Treballarem per una ciutat més sostenible i ecològica.

Garantirem l’educació pública de qualitat basada en valors. Respectarem l’ideari dels pares a les aules, evitant l’adoctrinament ideològic.

Establirem mecanismes d’ajut i suport als alumnes i a les famílies en els casos de fracàs escolar i problemes d’integració social.

Respectarem  els fonaments culturals de Catalunya.

SÍ AL BIEN COMÚN

Impulsaremos el Estado del Bienestar en la actualidad quebrado.

Promoveremos la plena ocupación para que las familias vivan dignamente. Impulsaremos un proyecto de viviendas para los jóvenes.

Reduciremos el gasto en la administración municipal eliminando las duplicidades.

Bajaremos los impuestos. Reduciremos el endeudamiento. Garantizaremos un gasto público responsable. Garantizaremos que las subvenciones cumplan la finalidad para la que  han sido concedidas.

Promoveremos la asistencia  y la inserción social de las víctimas de la pobreza y la exclusión social.

Rehabilitaremos social y laboralmente a  las personas marginadas y sin recursos.

SÍ A LA FAMÍLIA

Impulsarem el mandat de la Unió Europea en polítiques pro-família, reforçant la família formada per un home i una dona, els quals, units en matrimoni, són  la comunitat natural i el millor lloc per educar els infants.

Afavorirem amb mesures fiscals i econòmiques a les dones que lliurement opten per desenvolupar la seva tasca professional en la seva pròpia llar.

Promourem la mediació per a  les famílies en perill de ruptura,   afavorint la resolució de conflictes i preservant la unitat familiar.

Fomentarem mesures per conciliar la vida laboral i familiar. Davant les iniciatives legislatives que es promoguin, es buscarà sempre la defensa de la família i la vida sense excepció.

Potenciarem les unitats de medicina pal·liativa en els centres mèdics per atendre els malalts terminals i facilitar l’atenció en el seu domicili.

IMG-20190511-WA0003

logo abr cata bl-negre

Deixa un comentari »

30/12/2017 Al M.H. President del Parlament i els diputats

Des del Partit Família i Vida ens dirigim a Vostè per fer una proposta al Parlament.

En les darreres eleccions catalanes de 2012, 2015 i 2017, la nostra formació no va poder participar per no reunir el nombre d’avals requerits que la llei electoral espanyola marca i que regeix a Catalunya. Amb la legislació vigent a Catalunya, -llei de consultes catalana- tampoc és possible la nostra participació.

Doncs bé, entenem que mentre no tinguem llei electoral pròpia, continuarem sense poder participar sinó de forma eventual i sempre amb la carga discriminatòria d’aconseguir el 0,1 % del cens electoral en cada circumscripció. A la circumscripció de Barcelona calen més de quatre mil avals a cada contesa electoral.

El Partit Família i Vida va néixer al 2002 i va participar en totes les eleccions fins  el 2010, a partir del qual només ho hem pogut fer en poques ocasions a causa del sobreesforç que implica assolir de nou a cada nova convocatòria electoral el nombre d’avals electorals, essent això un punt de partida absolutament injust i discriminatori respecte dels partits parlamentaris.

El objecte d’aquesta carta és exposar novament al Parlament el dèficit democràtic que tenim TOTS a Catalunya i demanar una Llei electoral de mínims.

 

Això permetria les mateixes condicions de participació i, doncs, la igualtat prèvia d’oportunitats a TOTS els partits, tant els qui tenen com els qui no tenen  representació parlamentaria actual i donaria veu a les persones que ara no tenen veu per sentir-se representats electoralment. Són els vots dels ciutadans els qui han de permetre la presència o no d’uns partits o altres en el Parlament i institucions representatives?, i no unes pre-condicions que barren el pas als partits encara no parlamentaris i afavoreixen la endogàmia dels partits actualment parlamentaris.

Proposem al Parlament el senzill trasllat de la llei electoral espanyola amb els requisits anteriors a la modificació del gener de 2011 a Catalunya cosa que permetria la participació ciutadana dels partits sense representació evitant la recollida d’avals (que implica la identificació personal, amb  nom complert, nº DNI, data de naixement signatura, municipi d’empadronament) -en el ben entès que Catalunya som els únics de l’Estat que no tenim Llei electoral pròpia i sotmesos a aquesta injusta discriminació respecta a la resta de ciutadans de l’Estat-.

 

Atentament,

Junta Directiva Autonòmica Catalana de PFiV 

Deixa un comentari »

Eleccions Autonòmiques 21-D-2017 resultats

Resultats de la web de la Generalitat

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09999CM.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09000CI.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09000CR.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09999XX.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09000XX.htm?lang=es

Deixa un comentari »

El 2016 el dret a la Vida segueix discriminat a Catalunya, 18.513 persones víctimes

 

Què diuen els partits que han aconseguit presentar-se a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017?

Tots neguen la vida als seus conciutadans des de la concepció, des dels constitucionalistes fins als separatistes.

Però mentrestant la llei, la Constitució del 78 és l’eina que tenim i que defensa la vida inequívocament des de la concepció, tant per constitucionalistes com per separatistes, O no?

¿Qué dicen los partidos que han conseguido presentarse a las Elecciones Autonómicas del 21 de diciembre de 2017?

Todos niegan la vida a sus conciudadanos desde la concepción, desde los constitucionalistas hasta los separatistas.

Pero mientras tanto la ley, la Constitucion del 78 es la herramienta que tenemos y que defiente la vida inequivocamente desde la concepción, tanto para constitucionalistas como para separatistas, ¿o no?

Anuari 2017

 

Deixa un comentari »

ELECCIONS AL PARLAMENT 2017

El PFiV no pot presentar-se a les eleccions autonòmiques al Parlament de 2017.12.21 degut a l’incompliment de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General que regeix la Comunitat Autònoma de Catalunya donada la manca d’una llei electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprova la candidatura de PFiV per la falta de 4.157 avals.

La manca d’aquests avals impedeix que la nostra candidatura sigui present el 21/12/17.

Volem comunicar:

1r Lamentem i demanem disculpes als afiliats, simpatitzants, electors i a la societat en general per no haver posat més mitjans, per a què les paperetes de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) siguin presents a les eleccions autonòmiques al Parlament del 21 / 12/2017.

2n Des d’avui renovem l’impuls que hem vingut fent fins ara, perquè el nou Parlament autonòmic legisli una llei electoral catalana que deixi de discriminar injustament als catalans de la resta d’espanyols i a Catalunya de la resta de Comunitats.

25/11/2017 Publicat al DOGC, pags.28-29.

Adreça: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2017&selectedMonth=10&numDOGC=7504&language=es_ES#

Atentament,

Junta Directiva Autonòmica Catalana

El PFiV no puede presentarse a las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017 al incumplir la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General que rige en la Comunidad Autónoma de Cataluña a la falta de una ley electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprueba la candidatura de PFiV por la falta de 4.157 avales.

La falta de dichos avales impide que nuestra candidatura esté presente el 21/12/17.

Comunicamos:                

1º Lamentamos y pedimos disculpas a los afiliados, simpatizantes, electores y a la sociedad en general por no haber puesto más medios, para que las papeletas de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) estén presentes en las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017.

2º Desde hoy renovamos el impulso que hemos venido haciendo hasta ahora, para que el  nuevo Parlament autonómico legisle una ley electoral catalana que deje de discriminar injustamente a los catalanes del resto de españoles y  a Cataluña del resto de Comunidades.

25/11/2017 Publicado en el DOGC, pags.28-29.

Dirección: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2017&selectedMonth=10&numDOGC=7504&language=es_ES#

Atentamente,

Junta Directiva Autonómica Catalana

3 Comentaris »