Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

ELECCIONS LOCALS 26 MAIG 2019 (II) PROGRAMA ELECTORAL

“Com ja és habitual, el PFyV es presenta de nou a les eleccions municipals de Terrassa per defensar els interessos i els drets de les famílies i dels qui encara no tenen veu per defensarlos. La campanya s’inaugurarà el proper dissabte dia 13 a les 10 del matí amb un acte devant de l’ajuntament.”

Deixa un comentari »

ELECCIONS LOCALS 26 MAIG 2019 (I), PROGRAMA ELECTORAL

 

PER A TU, QUÈ ÉS EL MÉS IMPORTANT?

VOTA, FAMÍLIA I VIDA

 

SÍ A LA VIDA

Respetaremos la ley y el derecho natural a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Todos tienen derecho a la vida.

Reivindicamos el derecho a la vida por encima del “derecho a abortar”.

Ayudaremos a las familias a tener los hijos que deseen. En la actualidad el relevo generacional se sitúa en 1,31 hijos por mujer.

Exigiremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas sobre las alternativas y consecuencias del aborto.

Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción. En Catalunya se practicaron 18.620 abortos en 2017.

Facilitaremos a los adolescentes formación en educación sexual y afectividad, siempre con el consentimiento de los padres.

SÍ A LA LLIBERTAT D’EDUCACIÓ

Promourem la llibertat d’educació.

Oferirem als pares la formació necessària per acompanyar els seus fills en les diferents etapes de la vida.

Invertirem en Investigació + Desenvolupament  + Innovació a la universitat, en el sector industrial i empresarial. Treballarem per una ciutat més sostenible i ecològica.

Garantirem l’educació pública de qualitat basada en valors. Respectarem l’ideari dels pares a les aules, evitant l’adoctrinament ideològic.

Establirem mecanismes d’ajut i suport als alumnes i a les famílies en els casos de fracàs escolar i problemes d’integració social.

Respectarem  els fonaments culturals de Catalunya.

SÍ AL BIEN COMÚN

Impulsaremos el Estado del Bienestar en la actualidad quebrado.

Promoveremos la plena ocupación para que las familias vivan dignamente. Impulsaremos un proyecto de viviendas para los jóvenes.

Reduciremos el gasto en la administración municipal eliminando las duplicidades.

Bajaremos los impuestos. Reduciremos el endeudamiento. Garantizaremos un gasto público responsable. Garantizaremos que las subvenciones cumplan la finalidad para la que  han sido concedidas.

Promoveremos la asistencia  y la inserción social de las víctimas de la pobreza y la exclusión social.

Rehabilitaremos social y laboralmente a  las personas marginadas y sin recursos.

SÍ A LA FAMÍLIA

Impulsarem el mandat de la Unió Europea en polítiques pro-família, reforçant la família formada per un home i una dona, els quals, units en matrimoni, són  la comunitat natural i el millor lloc per educar els infants.

Afavorirem amb mesures fiscals i econòmiques a les dones que lliurement opten per desenvolupar la seva tasca professional en la seva pròpia llar.

Promourem la mediació per a  les famílies en perill de ruptura,   afavorint la resolució de conflictes i preservant la unitat familiar.

Fomentarem mesures per conciliar la vida laboral i familiar. Davant les iniciatives legislatives que es promoguin, es buscarà sempre la defensa de la família i la vida sense excepció.

Potenciarem les unitats de medicina pal·liativa en els centres mèdics per atendre els malalts terminals i facilitar l’atenció en el seu domicili.

IMG-20190511-WA0003

logo abr cata bl-negre

Deixa un comentari »

30/12/2017 Al M.H. President del Parlament i els diputats

Des del Partit Família i Vida ens dirigim a Vostè per fer una proposta al Parlament.

En les darreres eleccions catalanes de 2012, 2015 i 2017, la nostra formació no va poder participar per no reunir el nombre d’avals requerits que la llei electoral espanyola marca i que regeix a Catalunya. Amb la legislació vigent a Catalunya, -llei de consultes catalana- tampoc és possible la nostra participació.

Doncs bé, entenem que mentre no tinguem llei electoral pròpia, continuarem sense poder participar sinó de forma eventual i sempre amb la carga discriminatòria d’aconseguir el 0,1 % del cens electoral en cada circumscripció. A la circumscripció de Barcelona calen més de quatre mil avals a cada contesa electoral.

El Partit Família i Vida va néixer al 2002 i va participar en totes les eleccions fins  el 2010, a partir del qual només ho hem pogut fer en poques ocasions a causa del sobreesforç que implica assolir de nou a cada nova convocatòria electoral el nombre d’avals electorals, essent això un punt de partida absolutament injust i discriminatori respecte dels partits parlamentaris.

El objecte d’aquesta carta és exposar novament al Parlament el dèficit democràtic que tenim TOTS a Catalunya i demanar una Llei electoral de mínims.

 

Això permetria les mateixes condicions de participació i, doncs, la igualtat prèvia d’oportunitats a TOTS els partits, tant els qui tenen com els qui no tenen  representació parlamentaria actual i donaria veu a les persones que ara no tenen veu per sentir-se representats electoralment. Són els vots dels ciutadans els qui han de permetre la presència o no d’uns partits o altres en el Parlament i institucions representatives?, i no unes pre-condicions que barren el pas als partits encara no parlamentaris i afavoreixen la endogàmia dels partits actualment parlamentaris.

Proposem al Parlament el senzill trasllat de la llei electoral espanyola amb els requisits anteriors a la modificació del gener de 2011 a Catalunya cosa que permetria la participació ciutadana dels partits sense representació evitant la recollida d’avals (que implica la identificació personal, amb  nom complert, nº DNI, data de naixement signatura, municipi d’empadronament) -en el ben entès que Catalunya som els únics de l’Estat que no tenim Llei electoral pròpia i sotmesos a aquesta injusta discriminació respecta a la resta de ciutadans de l’Estat-.

 

Atentament,

Junta Directiva Autonòmica Catalana de PFiV 

Deixa un comentari »

Eleccions Autonòmiques 21-D-2017 resultats

Resultats de la web de la Generalitat

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09999CM.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09000CI.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09000CR.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09999XX.htm?lang=es

https://resultats.parlament2017.cat/09AU/DAU09000XX.htm?lang=es

Deixa un comentari »

El 2016 el dret a la Vida segueix discriminat a Catalunya, 18.513 persones víctimes

 

Què diuen els partits que han aconseguit presentar-se a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017?

Tots neguen la vida als seus conciutadans des de la concepció, des dels constitucionalistes fins als separatistes.

Però mentrestant la llei, la Constitució del 78 és l’eina que tenim i que defensa la vida inequívocament des de la concepció, tant per constitucionalistes com per separatistes, O no?

¿Qué dicen los partidos que han conseguido presentarse a las Elecciones Autonómicas del 21 de diciembre de 2017?

Todos niegan la vida a sus conciudadanos desde la concepción, desde los constitucionalistas hasta los separatistas.

Pero mientras tanto la ley, la Constitucion del 78 es la herramienta que tenemos y que defiente la vida inequivocamente desde la concepción, tanto para constitucionalistas como para separatistas, ¿o no?

Anuari 2017

 

Deixa un comentari »

ELECCIONS AL PARLAMENT 2017

El PFiV no pot presentar-se a les eleccions autonòmiques al Parlament de 2017.12.21 degut a l’incompliment de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General que regeix la Comunitat Autònoma de Catalunya donada la manca d’una llei electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprova la candidatura de PFiV per la falta de 4.157 avals.

La manca d’aquests avals impedeix que la nostra candidatura sigui present el 21/12/17.

Volem comunicar:

1r Lamentem i demanem disculpes als afiliats, simpatitzants, electors i a la societat en general per no haver posat més mitjans, per a què les paperetes de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) siguin presents a les eleccions autonòmiques al Parlament del 21 / 12/2017.

2n Des d’avui renovem l’impuls que hem vingut fent fins ara, perquè el nou Parlament autonòmic legisli una llei electoral catalana que deixi de discriminar injustament als catalans de la resta d’espanyols i a Catalunya de la resta de Comunitats.

25/11/2017 Publicat al DOGC, pags.28-29.

Adreça: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2017&selectedMonth=10&numDOGC=7504&language=es_ES#

Atentament,

Junta Directiva Autonòmica Catalana

El PFiV no puede presentarse a las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017 al incumplir la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General que rige en la Comunidad Autónoma de Cataluña a la falta de una ley electoral catalana.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no aprueba la candidatura de PFiV por la falta de 4.157 avales.

La falta de dichos avales impide que nuestra candidatura esté presente el 21/12/17.

Comunicamos:                

1º Lamentamos y pedimos disculpas a los afiliados, simpatizantes, electores y a la sociedad en general por no haber puesto más medios, para que las papeletas de la candidatura del Partit Família i Vida (PFiV) estén presentes en las elecciones autonómicas al Parlament del 21/12/2017.

2º Desde hoy renovamos el impulso que hemos venido haciendo hasta ahora, para que el  nuevo Parlament autonómico legisle una ley electoral catalana que deje de discriminar injustamente a los catalanes del resto de españoles y  a Cataluña del resto de Comunidades.

25/11/2017 Publicado en el DOGC, pags.28-29.

Dirección: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2017&selectedMonth=10&numDOGC=7504&language=es_ES#

Atentamente,

Junta Directiva Autonómica Catalana

3 Comentaris »

ELECCIONS AL PARLAMENT EL 21/12/2017

Ahir 17/11/17 va finalitzar el termini per presentar candidatures a les eleccions autonòmiques del 21/12/17 al Parlament.
El Partit Família i Vida està present en aquestes eleccions com vam anunciar, amb candidatura per la província de Barcelona.
Davant la presència de diferents candidatures a les eleccions, són poques malauradament les que promouen la defensa de la  Vida, la Família, la Llibertat d’elecció de centre educatiu, i que totes deurien defensar en una societat democràtica, per tant, és per això, tan necessària de nou, la nostra presència al Parlament a partir del 21 de diciemdre.

19/11/2017 Publicat al DOGC, pag.31.

Adreça: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7498/1644749.pdf

Gràcies a tots per fer-ho realitat.

Ayer 17/11/117 finalizo el plazo para presentar candidaturas a las elecciones autonomicas del 21/12/2017 al Parlament.
El Partido Familia y Vida está presente en dichas elecciones como anunciamos, con candidatura en la provincia de Barcelona.
Ante la presencia de distintas candidaturas en las elecciones, son pocas desgraciadamente las que promueven la defensa de la  Vida, la Familia, la Libertad de elección de centre educativo, y que todas deberían defender en una sociedad democrática, por tanto, es por ello , tan necesaria de nuevo, nuestra presencia en el Parlament a partir del 21 de diciembre. 

19/11/2017 Publicado en el DOGC, pag.31.

Dirección: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7498/1644749.pdf

Gracias a todos por hacerlo realidad.

Partit Família i Vida (PFiV)

 1. Sr. Josep Carreras García
 2. Sr. Pau Sanfeliu Arboix
 3. Sr. Salvador Tello de Meneses
 4. Sra. Rosa Maria Pich-Aguilera Roca
 5. Sra. Mercè Roca Vilaseca
 6. Sr. Ramon Casals Lamarca
 7. Sr. Josep Torrella Corbera
 8. Sr. José Javier Fernández Jauregui (INDEPENDIENT)
 9. Sra. Cristina Drudis Rosell
 10. Sra. Gema Silva Castignani
 11. Sr. Sebastià Navarro Navarro
 12. Sr. Santiago Dorronsoro de Santos
 13. Sr. Josep Canal Iglesias
 14. Sra. Fátima Begoña Casamitjana Aguilera
 15. Sra. Gemma Brovia Solans
 16. Sr. Lluis Poy Chavarria
 17. Sr. Sergi Barnils Basomba
 18. Sr. Eusebio Murillo Sánchez
 19. Sr. María Teresa Ferrer Bel
 20. Sra. Mª Dolores de Santos García
 21. Sr. Álvaro Dorronsoro de Santos
 22. Sr. Eulogio Ruiz Tintoré
 23. Sr. Ignacio Lajara Fernández
 24. Sra. Antonia Ortiz de Arcos
 25. Sra. Montserrat Casamitjana Aguilera
 26. Sr. Ramón María Dorronsoro Sánchez
 27. Sr. Alejandro Martínez Zárate
 28. Sr. José Ignacio Llombart Canto
 29. Sra. Maria Rosa Bonals Comella
 30. Sra. Àngels Puig Sanahuja
 31. Sr. Ignacio José Pascual Aguirre de Cárcer
 32. Sr. Galo Navarro Ballester
 33. Sr. Pedro Ignacio Cerdán Laguno
 34. Sra. Virginia Pujol Soler
 35. Sra. Mª Angeles Otal Lacambra
 36. Sr. Julio Gálvez Rubio
 37. Sr. Domingo Carreras Puig
 38. Sr. Raúl Ramiro Bellenzier Gómez
 39. Sra. Goretti Torrella Corbera
 40. Sra. Susana Vicente Escudero
 41. Sr. Jaume Carreras Maide
 42. Sr. Fermín de Alarcón Moreno
 43. Sr. Jordi Casas Casas
 44. Sra. Heilen Beatriz Plaza Vera
 45. Sra. Elsa Zapata Jorba
 46. Sr. Antonio Carreras García
 47. Sr. Ignacio Mundet de Càceres
 48. Sr. Cristian Murga Gotelli
 49. Sra. Mercè Palleró Castillo
 50. Sra. Mercè Marquès Amat
 51. Sr. Enrique Vallejo Casals
 52. Sr. Joan Pere Peralta Peña
 53. Sr. Jordi Casas Vicente
 54. Sra. Núria Domenech Viña
 55. Sra. Mireia Clotet Arrufat
 56. Sr. Alex Caballé Zurita
 57. Sr. Miquel Llenín Pujol
 58. Sr. Gabriel Poch Silva
 59. Sra. Mª Mercè Benítez Holgado
 60. Sra. Belén Martinez Casamitjana
 61. Sr. Marc Farré Brovia
 62. Sr. Miguel Ángel Pujol Vila
 63. Sr. Miquel Clotet Arrufat
 64. Sra. Irene Poch Silva
 65. Sra. Adolfa Maide Elena
 66. Sr. Jordi Viñeta Manero
 67. Sr. Albert Clotet Arrufat
 68. Sr. Rafael Bretons Buxareu
 69. Sra. Sonía Agustí Cervantes
 70. Sra. Maria Rosa Postigo Pich-Aguilera
 71. Sr. Rafael José Martínez Casamitjana
 72. Sr. Alejandro Javier Martínez Casamitjana
 73. Sr. Ignasi Agustín Gracia Molins
 74. Sra. Mª Ángels Casas Vicente
 75. Sra. Gemma García Rius
 76. Sr. Josep Borrell Vilanova
 77. Sr. Josep Maria Clotet Huertas
 78. Sr. Pere Benet Quintana
 79. Sra. Mª Eva Palomino Ballesteros
 80. Sra. Mª Begoña Martínez Casamitjana
 81. Sr. Ángel Freixa Navarro
 82. Sr. Enrique Rabal Merola (INDEPENDENT)
 83. Sr. Xavier Puig Sanahuja
 84. Sra. Mª Teresa Postigo Pich-Aguilera
 85. Sra. Mª Carmen Almeda Freixa
1 Comentari »

ELECCIONS AUTONÒMIQUES CATALANES DEL 21-12-2017

Estem presents a les eleccions autonòmiques catalanes!
Per a més informació email info@partidofamiliayvida.es mòbil 64.707.25.25
Gràcies.
Junta Directiva Autonòmica Catalana

 

¡Estamos presentes en las elecciones autonómicas catalanas!
Para más información email info@partidofamiliayvida.es movil 64.707.25.25
Gracias
Junta Directiva Autonómica Catalana

Deixa un comentari »

Elección de Trump (y 2): el sistema electoral nunca es neutro, pero… ¿quién le pone el cascabel al gato?

No existe ningún sistema electoral perfecto: a veces la incorrección se ha hecho a propósito porque quienes redactaron y aprobaron la ley ven que les favorece

El sistema electoral norteamericano ha permitido que Donald Trump ganara las elecciones a pesar de que en el conjunto del país obtuvo menos votos que Hillary Clinton. La elección del presidente de los Estados Unidos se hace por los llamados “votos electorales”. Quien gana en un Estado se lleva todos los votos electorales que corresponden a aquel Estado.

Tras las elecciones, numerosas manifestaciones se han producido en diversas ciudades bajo el lema de “He is not my President”, y algunos han exigido que lo sea Hillary Clinton por haber obtenido más votos. En estos últimos días, además, algunos sectores demócratas a partir de una iniciativa de los ecologistas están forzando al recuento planteando un posible fraude informático.  No entramos en ello. Ya se verá la solución.

No hay sistema neutro… ni perfecto

No existe ningún sistema electoral perfecto. A veces la incorrección se ha hecho a propósito, de manera estudiada, porque quienes redactaron y aprobaron la ley ven que les favorece. En otras ocasiones quizás no hubo una directa intencionalidad, pero no resulta totalmente neutro en sus resultados.

Así, puede parecer que el sistema más equitativo y exacto sería el de una lista única para todo un país, de forma que se aplicara de forma estricta una persona-un voto. El más votado sería el ganador, y por ello el futuro presidente. Pero en un caso como este las zonas de poca población quedarían de facto subsumidas, poco menos que desaparecidas en lo global, que estaría totalmente en manos de las grandes áreas urbanas. Por ello, casi sin representación los más abandonados, los que pueden estar más deprimidos. Y también sin representación los partidos que solo tienen implantación en una determinada parte del país.

Si se hacen correcciones, de forma que se compense con una discriminación positiva  a las zonas con menos población, se cae en que no hay igualdad en el valor de un voto emitido en un lugar u otro.

Esto se da en España, por ejemplo con el Senado. Todas las provincias eligen el mismo número de senadores, pero algunas pueden tener diez veces más población que otras. O en el caso del Parlamento catalán, se prioriza a las provincias con menos población, Girona, Tarragona y, sobre todo, Lleida, en detrimento de Barcelona. Porque si se hiciera exactamente proporcional según población, esta última se llevaría casi todos los representantes. Pero se da la circunstancia de que este sistema que corrige la desproporción demográfica favorece a partidos que tienen mucha implantación en zonas rurales, en detrimento de los que su mayor peso radica en el área metropolitana de Barcelona.

La distribución por provincias u otras circunscripciones electorales de menor dimensión favorece a unos y perjudica a otros. Así, la ley electoral española, con circunscripción provincial, ha favorecido a los grandes partidos –que hasta hace poco eran solo el PP y el PSOE-  y a los partidos nacionalistas que concentran voto, mientras perjudicó a los que tienen voto disperso aunque su suma sea importante. El caso más paradigmático a lo largo de décadas ha sido el del Partido Comunista de España (con el PSUC o ICV catalán) que tenía habitualmente muy pocos diputados en el congreso -solo un par en algunas legislaturas- a pesar de sumar en total más del doble de votos que CiU, que podía alcanzar unos 15 diputados, y seis o siete veces más votos que el PNV, que lograba 5 o 6 diputados. Ello era consecuencia de que los partidos nacionalistas concentran todo su voto en muy pocas provincias, en tanto que el PCE tenía voto disperso por las 52 circunscripciones (incluyendo Ceuta y Melilla).

Otros que salen perjudicados por muchos sistemas electorales son los partidos pequeños, ya que se exige unos porcentajes mínimos de votos –que suelen ser el 3 o el 5 por ciento- para tener representación parlamentaria. Ello tiene el objetivo de evitar una gran fragmentación de las Cámaras y, en consecuencia, hacer difícil la gobernabilidad. Pero lo cierto es que beneficia a los partidos grandes y perjudica a los pequeños.

Los sistemas mayoritarios muchas veces favorecen a uno u otro partido, y de forma similar se dan casos con el sistema proporcional.

En Estados Unidos, el sistema de “votos electorales” favorece a unos más que a otros. En este caso a Trump sobre Clinton. En otros puede ayudar más al Partido Demócrata que al Republicano.

Por todo ello es muy difícil hacer o reformar una ley electoral. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque todos los partidos sacan la calculadora para detectar si les favorece o perjudica. Y, matemáticamente, como el número total de diputados a elegir es fijo, lo que favorece a unos perjudica a otros. En Cataluña hace décadas que se plantea hacer una nueva ley pero no ha salido. En la española se han propuesto reformas, y tampoco.

Aceptar las reglas del juego… o cambiarlas, pero antes

El activismo pro Clinton ha salido masivamente a la calle diciendo que Trump no es su presidente, y esgrimiendo como argumento que aquella globalmente tuvo más votos.

No tienen razón. Hay unas reglas del juego que hay que aceptar. A título personal puedo afirmar que varios de los presidentes que ha tenido España y Cataluña en las últimas décadas tampoco me han entusiasmado o incluso a alguno lo he considerado un desastre nacional, pero en modo alguno puedo argumentar que no vale la votación que le llevó a la presidencia. Cualquier ciudadano podría decir lo mismo.

Si se considera que las reglas del juego son inapropiadas o injustas hay que cambiarlas. No son algo inmutable ni de derecho natural. Pero deben cambiarlas antes de las elecciones, no negarse a aceptarlas si los resultados de unos comicios no gustan.

En el caso de Estados Unidos, si muchos consideran inadecuado el sistema electoral deben promover su cambio a lo largo de esta legislatura para aplicarlo en las elecciones previstas para dentro de cuatro años, pero no para las ya realizadas.

Por Daniel Arasa

Deixa un comentari »

Elección de Trump (1): lecciones a la prensa, las encuestas y Hollywood

Desde hace cierto tiempo se está comprobando que, casi en la práctica totalidad, las encuestas electorales fallan

No me gusta Donald Trump, ni muchas de sus declaraciones, acciones y exabruptos. Como profesor le daría una pésima nota si fuera alumno mío. No me entusiasma su elección y hemos de estar a la espera de cómo actúe. Pero no escondo que tan poco o aún menos que él me encandilaba Hillary Clinton. La ideología que hay tras esta, la ideología de género, es de una enorme perversidad. Sumarle la promoción del aborto hasta el día del parto. No son solo teorías o anuncios electorales. Lo ha ido promoviendo, defendiendo e imponiendo en muchos países del mundo a través de los cargos que ha ocupado.

Pero no es a las elecciones en sí mismas ni a las causas de los resultados a lo que pretendo referirme en este momento, sino sacar algunas consecuencias de aspectos que se pueden considerar “colaterales”.

Fracaso de las encuestas

Han fallado todas las encuestas, absolutamente todas.

No es el primer caso. Desde hace cierto tiempo se está comprobando que, casi en la práctica totalidad, las encuestas electorales fallan. Se alegará que la gente no dice la verdad de lo que votará o de lo que votado, pero el resultado claro es que las encuestas no sirven para otra cosa que engordar las cuentas de las empresas que las realizan y para que se monten más y más tertulias y debates en televisiones y radios en base a algo que no es más que humo y que se demuestra además falso.

Vemos que las encuestas están fallando casi siempre. Entonces, ¿para qué hacer encuestas cuando sabes que no sirven? ¿Por qué gastar tanto dinero? ¿Por qué crear expectativas falsas?

Esto vale no solo en Estados Unidos, sino para todo el mundo, incluida España.

Puede entenderse la encuesta hasta un tiempo antes de las elecciones porque puede ayudar a ver por dónde van los tiros y detectar tendencias, pero resulta más que evidente que no sirven cuando se está ya muy cerca de la fecha electoral. Y tampoco las hechas a pie de urna el día de las elecciones.

Los medios de comunicación influyen poco

La práctica totalidad de la prensa mundial, incluida la española, apoyaba a Hillary Clinton. Rotundamente. Basta revisar hasta los diarios españoles más derechistas. Por supuesto los de izquierda. Y todas las televisiones, y las radios… Por supuesto, los medios norteamericanos.

Sin embargo, Trump ganó.

Al margen de respetar la libertad de expresión y de que cada medio pueda adoptar la postura que crea conveniente, lo ocurrido demuestra que han perdido influencia. Lo que digan los periódicos, la televisión, la radio y hasta muchos medios digitales no lleva a que la gente lo siga a la hora de votar.

Quedan a años luz aquellos tiempos de hace solo 30 o 40 años en que un editorial crítico de un periódico importante hacía temblar a un gobierno, de que una información de televisión marcaba la línea de actuación de la gente. Recuerdo casos personales en que una información mía difundida por la agencia Europa Press y reproducida por diversos medios provocaba a veces una gran polvareda, o que a raíz de tal publicación se resolvía un asunto que llevaba mucho tiempo enquistado.

Nos puede doler a los periodistas, pero influimos muchísimo menos.

Quizás se debe a que las informaciones que se difunden se han multiplicado por miles porque todo el mundo lanza infinidad de mensajes a través de las redes, con lo que todo se ha banalizado. También lo que dan los medios de comunicación de masas. Lo que diga tal o cual periódico para muchos no tiene más relieve que lo que le pueda llegar por whatsapp o leer en facebook o en un twit.

Hollywood y Broadway tampoco

La práctica totalidad del mundo del espectáculo y del cine se volcó en pro de Hillary Clinton y se dedicó sistemáticamente a burlarse y denostar a Trump.

Es habitual en todas las elecciones que la mayoría de quienes componen estos mundos que sintetizamos en “Hollywood” y “Broadway” apoyen al candidato demócrata a la Casa Blanca, de forma que los prorepublicanos sean bastante minoritarios. Pero el caso actual ha sido extremo. Si se sabía de algún actor, director, actriz, guionista… que apoyaba a Trump aparecía como una rara avis. Uno entre muchísimos adversarios.

Este mundo tan influyente de las estrellas del cine y de la canción también ha fracasado. La gente visionará sus películas o asistirá a sus musicales, adorará las formas de vida de muchos de ellos…, pero a la hora de votar tampoco les ha hecho caso.

El mundo de la farándula ha de hacer también su reflexión. ¿por qué ya no influyen? Quizás son menos estrellas de lo que aparentan ser o de lo que los medios de comunicación reflejan.

Hasta su propio partido

Hasta el aparato y los dirigentes del propio partido republicano estaban contra Trump. Unos cuantos de ellos incluso declararon públicamente que votarían a su adversaria. Pero aun así venció Trump.

Es normal en Estados Unidos que la disciplina de partido no funcione como en Europa y que la gente cambie su voto con mayor facilidad. Más que estructuras estables e ideologizadas, los partidos son ante todo máquinas electorales que se activan cara a los comicios, pero no es lógico llegar a tal extremo de que si la mayoría de altos cargos rechacen a su propio candidato ello no haga mella en el electorado. En Europa, todo partido dividido pierde.

Otros que también han de reflexionar: ¿qué papel juegan los partidos?

Por Daniel Arasa

Deixa un comentari »