Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ CATALÀ FORA DE LA LLEI, ATACA LA LLIBERTAT DELS PARES I MARES

a 25/02/2020

 

 

Nou model d’al·legacions perquè el Departament ha presentat un nou decret, en aquesta ocasió el decret de concerts.

En essència tots dos diuen el mateix:
– la programació passa per davant de el dret de les famílies a triar l’educació dels fills
– estableixen molts requisits – alguns d’ells contraris a la legislació actual – perquè una escola rebi concert.
– S’exigeix ​​molt però sense dotar econòmicament l’escola concertada tot i reconèixer l’infrafinançament a la qual està sotmesa.

Però per a cada decret necessitem la resposta contundent – en forma d’al·legacions – de les famílies de les més de 320.000 nens que escolaritza l’escola concertada.

Aquests decrets es presenten per a tràmits d’urgència perquè no hi hagi temps de presentar al·legacions. En aquesta ocasió fins i tot s’ha trobat una data perfecta (carnaval + festes de lliure disposició). Que el calendari no sigui un impediment!

La majoria d’escoles concertades de Catalunya estan en marxa. I nosaltres ens volem sumar a aquesta nova campanya de recollida d’al·legacions per superar les 150.000 al·legacions.

Segurament el conseller seguirà fent declaracions als mitjans – un terreny en el qual es mou molt bé – per dir novament el que tirarà endavant el decret encara que “entén perfectament les crítiques”. Sr. Bargalló 125.000 al·legacions en cinc dies no és una crítica és una allau social que manifesta el rebuig contundent a les seves polítiques.

Tots volem combatre la segregació escolar! I si ell volgués realment podria començar per aplicar la recomanació que fa el mateix Síndic a l’pacte contra la segregació la principal causa de la segregació és que l’educació no està ben finançada. Per això sorprèn que, mentrestant decret, no hi hagi ni un euro més per a la concertada. Pot ser això no interessa …

Per tant, ara toca fer un nou esforç per recollir al·legacions. I si amb tot això el Departament no rectifica o reobre la via de l’diàleg les famílies haurem de seguir insistint. L’escola concertada està més unida que mai i les famílies defensarem el nostre dret a triar l’educació dels nostres fills i filles.

Més informació.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/som-families-escola-concertada-252586

SR. DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

SR.
El senyor/la Senyora ………………………………………………………………….., major d’edat, amb DNI núm. …………………… amb domicili a ……………………………………………………………., i amb adreça electrònica ………………………………. davant VOSTÈ compareixen i amb el degut respecte, EXPOSA:

Que dins del termini fixat a l’Edicte de 14 de febrer de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els concerts educatius en tràmit al Departament d’Educació, formula les següents

AL·LEGACIONS:

El projecte de decret supedita el concert a una programació anual de l’oferta educativa que podrà comportar la supressió d’unitats concertades abans què les famílies hagin pogut optar pel centre de la seva preferència. A més, imposa un únic model d’organització escolar mixt.
El concert té una durada i un nombre d’unitats d’acord amb el contracte signat entre l’escola i l’Administració. Retirar unitats concertades abans de poder fer l’oferta és un incompliment de les condicions del concert i una vulneració del dret dels pares i mares a triar escola. Aquesta revisió anticipada també suposa la desaparició de projectes educatius i posa en perill llocs de treball del personal que presta serveis al centre concertat.
La programació educativa ha d’harmonitzar els drets de pares i mares a triar escola, amb el dret de tots a una educació de qualitat. Cal eliminar del decret qualsevol previsió de retirada d’unitats abans del període de preinscripció, respectant l’oferta existent.

El Projecte de Decret estableix nous requisits a les escoles si volen mantenir el concert, que comporten necessàriament un increment de la despesa, però no existeix cap previsió d’aplicació econòmica que permeti fer front a aquestes noves condicions, que comportarà la retirada dels concerts o un increment de les aportacions que han de fer les famílies.

El nou decret preveu que les escoles concertades escolaritzin alumnat amb necessitats educatives específiques d’acord amb la mitjana dels altres centres de la seva zona educativa. També garantir a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides, durant el període de vigència extingit, l’accés equitatiu a les activitats complementàries, extraescolars i als serveis i escolaritzar alumnat amb domicili habitual a la zona educativa respectiva en una proporció no inferior al 60% en relació amb el nombre total d’alumnat del centre.
Si no es compleixen aquestes noves condicions, es produirà la retirada del concert, però s’imposen sense preveure aplicar la dotació econòmica que permeti al centre el compliment d’aquestes exigències.
Aquests requisits són un atzucac per a les escoles. Demanem l’aplicació de les mesures econòmiques adients per poder-les afrontar i per garantir que no incrementarà el cost de l’educació per a les famílies i que no es retiraran els concerts. I si no és possible, demanem la supressió d’aquests nous requisits.

El projecte de decret reconeix la manca de finançament de les escoles concertades, però no afronta la seva solució. Crea inseguretat i no resol l’infrafinançament.

La memòria econòmica del projecte de decret reconeix que el finançament que reben els centres concertats no cobreix la despesa que fan en conceptes necessaris i bàsics per al seu funcionament ordinari, i que les plantilles de professors també són insuficients. Aquesta manca d’inversió passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions de les famílies. La memòria conclou que és necessari incrementar la dotació dels mòduls dels concerts educatius per arribar a la gratuïtat, però no estableix ni un calendari d’aplicació ni una consignació al pressupost que permeti una millora en el finançament de les escoles. És més, per a aquest any 2020 no s’ha contemplat cap partida econòmica al pressupost per atendre qualsevol millora en la dotació.
Demanem que el nou decret no s’aprovi fins que la comissió d’experts determini el cost de la plaça escolar i que, aleshores, contempli un calendari de finançament per a l’increment dels mòduls econòmics dels concerts educatius que garanteixi la gratuïtat, permeti fer efectius tots els principis que incorpora el nou decret i eviti que les famílies hagin de fer aportacions econòmiques per aquests conceptes.
Tot això ho fem constar, respectuosament amb la voluntat que s’atenguin aquestes al·legacions.

Signatura


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: